Књиге сажетака


PRAVNI I DRUŠTVENI ODGOVORI NA KLIMATSKE PROMENE – NOVI STRATEŠKI OKVIR U SRBIJI

Okrugli sto
2. decembar 2021. Beograd, onlajn
Knjiga sažetaka

Urednici Sofija Nikolić Popadić i Marko Milenković

Beograd, Institut društvenih nauka, 2021
ISBN 978-86-7093-249-4


COVID-19: SOCIO-DEMOGRAFSKI PROCESI, IZAZOVI I POSLEDICE PANDEMIJE

Regionalna konferencija
25. mart 2021. Beograd (Srbija) onlajn
Knjiga sažetaka

Urednici Ivan Marinković, Marko Galjak

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za demografska istraživanja i Društvo demografa Srbije, 2021
ISBN 978-86-7093-244-9

RESPONSES TO COVID CRISIS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: NEW FRONTIERS OF HEALTH LAW

International conference,  Belgrade (Serbia) and online 18 – 19 march 2021
Book of Abstracts

Editors Marta Sjeničić, Marko Milenković

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2021
ISBN 978-86-7093-242-5


RELIGIONS, IDENTITIES, POLICIES
(POINTS OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE)

International  Conference, Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2020
Book of Abstracts

Editor Mirko Blagojević

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020
ISBN 978-86-7093-231-9


KSENIJA ATANASIJEVIĆ: O MENI ĆE GOVORITI MOJA DELA

Naučni skup, 2 oktobar 2019.
Knjiga sažetaka

Urednici Zorica Mršević i Marko Jovanović

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019 
ISBN 978-86-7093-222-7


SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI

III Okrugli sto, 1. novembar 2019. 
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019 
ISBN 978-86-7093-224-1


AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA: TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019 
ISBN 978-86-7093-217-3


ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА 2019.
КЊИГА САЖЕТАКА

Београд, Институт друштвених наука, 2019 
ISBN 978-86-7093-216-6


SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI

Okrugli sto, 2. novembar 2018. 
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednica 

Beograd, Institut društvenih nauka, 2018
ISBN 978-86-7093-211-1


ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Београд: Институт друштвених наука, 2018
ISBN 978-86-7093-210-4


ПОРУКЕ ДЕМОГРАФА КРЕАТОРИМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СРБИЈИ

Округли сто, 14. новембар 2017.
Књига сажетака 

Уреднице Мирјана Рашевић, Мирјана Девеџић и Јелена Јовановић

Београд, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-195-4


СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

Округли сто, 3. новембар 2017. 
Књига сажетака

Марко Миленковић, уредник

Београд, Институт друштвених наука, Центар за правна истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-194-7


ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ XXI ВЕКА ЗА ИДЕНТИТЕТ И ДОСТОЈАНСТВО ЛИЧНОСТИ

Округли сто, 27. октобар 2017.
Књига сажетака  

Уредници Маринко Лолић и Наталија Мићуновић

Београд, Институт друштвених наука, Одељење за филозофију,  2017
ISBN 978-86-7093-193-0


РЕГИОН И ЕВРОПА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ПРОМЕНА

Округли сто, 14. октобар 2017.
Kњига сажетака 

Уреднице Лилијана Чичкарић  и Нада Новаковић 

Београд, Институт друштвених наука, Центар за социолошка и антрополошка истраживања, 2017 
ISBN 978-86-7093-191-6


ПРОБЛЕМИ НА ТРЖИШТУ РАДА, СИРОМАШТВО И ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ

Округли сто, 4. октобар 2017. 
Књига сажетака  

Ивана Остојић, уредница   

Београд, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 2017   
ISBN 978-86-7093-189-3