Поља истраживања

Политичка теорија; мултикултурализам и етницитет; људска права и социјана инклузија маргиналних група.

Садашња истраживања

Наслеђе Југославије у европском и постјугословенском друштвеном и политичком контексту; методологија праћења јавних политика социјане инклузије Рома и других маргиналних група; политике мултикултурализма у југоисточној и централној Европи

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2007.

Рођен је 1961. године у Земуну где је завршио класичну гимназију. Завршио је Факултет политичких наука Универзитета у Београду на којем је 2007. године одбранио докторску дисертацију на тему: „Политика мултикултурализма у југоисточној Европи на примеру српске националне мањине“.

На научни развој је пресудно утицао рад у Одбору за људска права и националне мањине и Одбору за проучавање живота и обичаја Рома Српске академије наука и уметности у којима je непосредно сарађивао са Милошем Мацуром, Војиславом Становчићем, Љубом Тадићем.

Рад у САНУ напустио је 2002. и постао је саветник у Влади СР Југославије у министарствима правде и људских права. Рад у државној администрацији напустио је 2003. године и посветио се раду у цивилном друштву. Оснива Центар за истраживање етницитета који је окупио велики број стручњака и студената посвећених проблемима мултикултурализма. Од 2005. радио је у Институту за филозофију друштвену теорију у којем блиско сарађује с Божидарем Јакшићем и Загорком Голубовић.

За ванредног професора изабран је 2007. године на Универзитету Сингидунум, а на Факултету за европске политичке и правне студије предаје на основним и последипломским студијама.

Од 2008. до 2013. године био је заменик првог Заштитника грађана Републике Србије где је радио на успостављању ове иснтититуције и заштити права националних мањина, особа са инвалидитетом и старијих.

У Институту друштвених наука запослио се 2014. године, а 2015. је изабран за директора. У Институту је развио савремени начин научног рада и унео низ промена у организацију рада и начин управљања што је условило да Институт стекне статус установе од националног значаја и да развој заснива у међународној перспективи.

Оснивач је Академске мреже за сарадњу у југоисточној Европи која је окупила велики број академских и научних организација и појединаца.

Чланство у професионалним организацијама

  • Саветодавни комитет за Оквирну конвенцију за заштиту националних мањина Савета Европе, Стразбур
  • Генерална скупштина Европског друштвеног истраживања, Лондон
  • Српски институт у Мађарској, Будимпешта
  • Институт за етничке и регионалне студије, Марибор
  • Одбор за проучавање људских права и националних мањина, САНУ, Београд
  • Одбор за проучавање живота и обичаја Рома, САНУ, Београд

Стипендије, грантови

  • Менторски рад са студентима докторских студија на Филозофском факултету Универзитета у Нишу и на Факултету политичких наука Универзитета у Сарајеву
  • Члан комисија за одбрану осам докторских теза на Факултету политичких наука и Географском факултету Универзитета у Београду
  • У ИДН-у био је ментор на научноистраживачком развоју неколико младих истраживача
  • Од 2007. до 2013. предавао на Факултету за правне и политичке студије Универзитета Сингидинум предмете „Политичка теорија“ и људска права“ на основним студијама и предмете „Теорије етницитета“ и „Мултикултурализам“ на полседипломским студијама.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content