Основна истраживања

2011–2019.

2011–2019.

III 41004

Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти

Финансијер истраживања:

Министарство науке

Руководилац истраживања:

2011–2019.

III 47010

Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ

Руководилац истраживања:

2011–2019.

III 47006

Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији

Руководилац истраживања:

2011–2019.

ОИ 179023

Људска права и вредности у биомедицини – Демократизација одлучивања у здравству и имплементација

Руководилац истраживања:

2011–2019.

ОИ 179039

Структурне друштвене и историјске промене српског друштва у контексту европских интеграција и глобализације

Руководилац истраживања:

2011–2019.

ОИ 179038

Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања

Руководилац истраживања:

2006–2010.

2006–2010.

ОИ 149035

Демографске претпоставке и перспективе развоја становништва Србије у условима савремених социоекономских процеса

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац истраживања:

2006–2010.

ОИ 149025

Пацијентова права у систему здравства – Србија и европске перспективе

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац истраживања:

2006–2010.

ОИ 149017

Демократски модели унапређивања друштвене кохезије, толеранције, људских права и привредног развитка у политичким и институционалним процесима европских интеграција Србије

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац истраживања:

2006–2010.

ОИ 149020

Развој српског друштва у савременим интегративним процесима: перспективе, алтернативе и импликације

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац истраживања:

2006–2010.

ОИ 149038

Србија и Европа – економске анализе и прогнозе

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технолошки развој

Руководилац истраживања:

2002–2005.

2002–2005.

1800

Транзиција друштва и привреде Србије у процесу глобализације и региоинализације – правци промена и апликативни модели

Финансијер истраживања:

Министарство науке и заштите животне средине

Руководилац истраживања:

1996–2000.

1996–2000.

06Т03

Привредни систем и економска политика Србије

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1996–2000.

14Т22

Социолошка и политиколошка основа транзиције у централној и источној Европи,

1996–2000.

14Т13

Становништво Србије на крају XX века – стање, тенденције, проблеми

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1996–2000.

14Т09

Конституисање Србије као правне државе

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1994–2000.

1994–2000.

ХДИ 073

Демографске карактеристике сеоског становништва СР Југославије (стање, проблеми, перспективе и могућа решења)

Финансијер истраживања:

Савезно министарство за развој, науку и животну средину

Руководилац истраживања:

1994–2000.

ХДИ 072

Консолидација демократског уређења у Југославији у контексту источноевропске транзиције

Финансијер истраживања:

Савезно министарство за развој, науку и животну средину

Руководилац истраживања:

1991–1995.

1991–1995.

Т1602

Медицина и право

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1991–1995.

Т1601

Тенденције и проблеми демографског развитка

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1991–1995.

Т1606

Настанак парламентаризма у источној Европи и Југославији

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1991–1995.

Т1502

Привредно системски услови и претпоставке оживљавања друштвеноекономског развоја привреде Републике Србије

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

1991–1995.

Т1603

Постсоцијалистичко друштво између традиције и савремености

Финансијер истраживања:

Министарство за науку и технологију

Руководилац истраживања:

Унесите појам претраге
Skip to content