Међународни пројекти

2022– 

Measuring Impact in Youth Work

Финансијер истраживања

European Commission

Руководилац истраживања

2022– 

Ethics in Dementia COST Action

Финансијер истраживања

Еuropean Cooperation in Science and Technology

Члан Управљачког комитета из Србије

2020–2023.

Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe – GlocalEAST

Финансијер истраживања

Erasmus+ Programme of the European Union

Koруководилац

2021–2022.

Supporting Coordination Body to establish efficient system of monitoring the implementation of Strategy for Social inclusion of Roma in the Republic of Serbia

Финансијер истраживања

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Руководилац

2022.

Implementation of the Behavioural Survey on general population regarding COVID-19 Vaccination

Финансијер истраживања

Светскa здравственa организацијa

Руководилац

2020–2021.

European Web Survey on Drugs: Patterns of Use

Финансијер истраживања

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Руководилац

2020–2021.

Under the Loupe: Rural Youth Work

Финансијер истраживања

European Commission

Руководилац

2020.

Друштво и политика: Јавно мњење Србије 2020.

Финансијер истраживања

Истраживање је, једним делом, укључено у међународни истраживачки пројекат под називом Компаративна студија изборних система (CSES, www.cses.org). 

2020.

КОВИД-19 Пандемија: Социјални и психолошки аспекти

Финансијер истраживања

Пројекат “COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology”, покренут од међународне групе истраживача, под руководством Џеја ван Бавела (Jay Van Bavel, New York University). 

2020.

ESS SUSTAIN-2 H2020

Финансијер истраживања

Western Balkan Cooperation ESS, 2020–2021

Руководилац

Унесите појам претраге
Skip to content