Трансформација Института

Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE) резултат је сарадње Републике Србије, Европске уније и Међународне банке за обнову и развој (Светске банке). Светска банка одoбрила је зајам за његово финансирање и у њега је укључено 18 института у Републици Србији. Основни циљ Пројекта је побољшање релевантности и изврсности научних истраживања, унапређење иновативног предузетништва и приступа изворима финансирања за раст компанија.

У области научних истраживања, пројекат SAIGE је, између осталог, усмерен на реформу истраживачког сектора кроз финансирање програма Фонда за науку, развој и унапређење сарадње с Европском унијом, јачање обучености истраживача за приступ међународним пројектима, подизање капацитета научноистраживачких института и јачање сарадње са дијаспором.

Када је у питању Институт друштвених наука, циљ пројекта SAIGE јесте да ИДН постане међународно признат и препознат институт, помоћу унапређења релевантности и изврсности својих истраживачких и иновационих активности које воде ка већем утицају на друштвено-економска кретања.

Конкретно, на крају процеса који траје 10 година, ИДН би требало да усвоји најбољи начин за управљање истраживањима и иновацијама, да има приступ различитим висококвалитетним изворима финансирања истраживања, али и да оствари суштински утицај у друштвеној и економској сфери. Такође, веома важан циљ је да се Институт друштвених наука повеже са водећим научноистраживачким организацијама у Европи, али и унутар Европског истраживачког подручја (European Research Area, ERA).

Такође, у процесу трансформације ИДН сарађује са низом консултантских кућа и стручњака на унапређењу стратешких докумената, управљању и писању пројеката за програм Horizon Europe и других националних и интернационалних програма, на унапређењу и изради докумената у области трансфера знања, отворене науке, управљања подацима и људским ресурсима.

Принципи који ће одређивати трансформацију ИДН-а подразумевају активно учешће истраживача на свим нивоима, остваривање зацртаних циљева и примена препорука ангажованих стручњака, прилагођавање правног оквира, као и јачање веза и сарадње са другим научноистраживачким организацијама.

У остваривању зацртаних циљева, ИДН ће тесно сарађивати са Министарством науке и другим институтима.

Одлука о формирању Међународног саветодавног одбора ИДН-а

Анекс одлуке о формирању Тима за спровођење трансформације Института