Центар за економска истраживања

Центар за економска истраживања усмерен је како на теоријска и емпиријска истраживања тако и на проучавање економске стварности у Србији.

Теоријска истраживања односе се на систем отворене слободне тржишне привреде, транзицију, глобализацију, регионални развој, тржиште рада и економске неједнакости, управљање људским ресурсима, међународну економију. Примењена истраживања су усмерена на програме, методе, моделе приватизације, процене вредности капитала, инвестиционе програме, бизнис планове, анализе регионалног развоја, анализе тржишта рада и економских неједнакости, сиромаштво и социјалну политику.

Циљеви Центра за економска истраживања јесу истраживања у различитим областима економских наука: тржиште рада и економске неједнакости, сиромаштво, незапосленост, спољнотрговинска политика, анализа платног биланса, девизни курсеви, управљање људским ресурсима, економска политика и развој, финансијска стабилност. Један од циљева је и перманентно стручно усавршавање истраживача и подстицање креативности и иновативности у свим областима истраживања. Анализе, студије и пројекти спроводе се зарад свеобухватног разумевања савремених економских проблема и подстицања економског раста.

Центар за економска истраживања (ЦЕИ), основан je 1957. године као одељење за економске науке. ЦЕИ су управљали Воја Ракић (1958–1961), Зоран Пјанић (1962–1964), Иван Максимовић (1965–1966), Смиљан Јурин (1966–1968), Миливоје Тркља (1969–1973), Мирко Јамник (1974–1982), Милан Шојић (1982–1990), Данило Шуковић (1990–2015), Предраг Петровић (2015–2021) и Предраг Јовановић (од 2021).

Управник

Сараднице и сарадници

Актуелни пројекти

2018.

Повећање извоза кроз креирање ланаца вредности у индустрији прераде воћа и поврћа

Финансијер истраживања

Привредна комора Србије, UNDP

2011–2013.

Land Value Evaluation

Финансијер истраживања

Optimization Technology Research B. V. Company, Amsterdam

Руководилац истраживања

Активности центра

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content