Монографије

Monografija Janko Nesic korica

SELF : FROM ONE TO MANY AND BACK TO NONE

Београд, Институт друштвених наука, 2024

Bihevioralna ekonomija u funkciji odrzivog razvoja e

BIHEVIORALNA EKONOMIJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

Monografija Ranko Sovilj korice

PRAVNI POLOŽAJ INVESTICIONIH DRUŠTAVA NA TRŽIŠTU KAPITALA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

Homo

HOMO EXPERIMENTALIS – ГЕОГРАФИЈА СОЦИОЛОШКИХ ЕСЕЈА

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

NISKE STOPE RADjANJA I RODNE ULOGE TEORIJSKI OKVIR I PRAKTICNI IZAZOVI

НИСКЕ СТОПЕ РАЂАЊА И РОДНЕ УЛОГЕ: ТЕОРИЈСКИ ОКВИР И ПРАКТИЧНИ ИЗАЗОВИ

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

PRAVNI I ORGANIZACIONI OKVIR ZA OSNIVANJE SLUZBI ZA ZASTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР ЗА ОСНИВАЊЕ СЛУЖБИ ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

DEMOGRAFSKA ANALIZA UTICAJA ZDRAVSTVENE ZASTITE I JAVNOG ZDRAVLJA NA TRENDOVE SMRTNOSTI STANOVNISTVA SRBIJE

ДЕМОГРАФСКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ТРЕНДОВЕ СМРТНОСТИ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

TRZISNA EKONOMIJA I POSLOVNA KULTURA NEMACKA I JAPAN

ТРЖИШНА ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНА КУЛТУРА: НЕМАЧКА И ЈАПАН

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

OPAZANJE I CULNA SPOZNAJA KOD TOME AKVINSKOG

ОПАЖАЊЕ И ЧУЛНА СПОЗНАЈА КОД ТОМЕ АКВИНСКОГ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

POPULISM STABILITOCRACY AND MULTICULTURALISM

POPULISM, STABILITOCRACY AND MULTICULTURALISM

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020

PRAVNI ASPEKTI NASILJA NAD STARIJIM OSOBAMA

ПРАВНИ АСПЕКТИ НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ОСОБАМА

Београд, Институт друштвених наука, 2020.

NASILJE I MI MEDIJI O NASILJU NAD ZENAMA

НАСИЉЕ И МИ: МЕДИЈИ О НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА

Београд, Институт друштвених наука, 2019.


SUDSKOMEDICINSKA VESTACENJA U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA

СУДСКОМЕДИЦИНСКА ВЕШТАЧЕЊА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

U SUSRET REGIONALNOJ DEPOPULACIJI U SRBIJI

У СУСРЕТ РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОПУЛАЦИЈИ У СРБИЈИ

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

GENETICKI I DRUGI ZDRAVSTVENI OSNOVI DISKRIMINACIJE NA RADU

ГЕНЕТИЧКИ И ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ ОСНОВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

MULTIKULTURALIZAM I ETNICITET

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ЕТНИЦИТЕТ

Београд, Институт друштвених наука, 2018.


SOCIAL CULTURE REEVALUATING THE PARADIGM

SOCIAL CULTURE: REEVALUATING THE PARADIGM

Belgrade, Institute of social sciences, 2018

SLEPE ULICE ISTORIJE ELITA DISKONTINUITET I LEGITIMITET

СЛЕПЕ УЛИЦЕ ИСТОРИЈЕ: ЕЛИТА, (ДИС)КОНТИНУИТЕТ И ЛЕГИТИМИТЕТ

Београд: Институт друштвених наука и Архипелаг, 2018.

SRBI U NARATIVU ZAPADA HUMANITARNA NATO INTERVENCIJA knjiga 1

СРБИ У НАРАТИВУ ЗАПАДА: “ХУМАНИТАРНА” НАТО ИНТЕРВЕНЦИЈА
KЊИГА ПРВА

Београд, Институт друштвених наука Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018.

SRBI U NARATIVU ZAPADA HUMANITARNA NATO INTERVENCIJA knjiga 2

СРБИ У НАРАТИВУ ЗАПАДА: “ХУМАНИТАРНА” НАТО ИНТЕРВЕНЦИЈА
KЊИГА ДРУГА

Београд, Институт друштвених наука, Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018.

Унесите појам претраге
Skip to content