Центар за правна истраживања

Центар за правна истраживања Института друштвених наука континуирано унапређује изучавање позитивног права кроз сагледавање проблема у вези с владавином права, људским правима и савременим правним кретањима у свету. Делатност Центра је од интереса за развој правног система Србије, јер се у њему прати и проучава развој како правних институција Републике Србије тако и упоредноправних система европских и других држава. 

Центар дефинише и обрађује релевантне научне области из домена цивилног, медицинског и јавног права, с посебним освртом на важеће стандарде људских права у тим областима. Истраживање у области медицинског и здравственог права, чине Центар препознатљивим и референтним у научној и стручној јавности.

Центар за правна истраживања карактеришу упоредна истраживања, праћење научних праваца и стално унапређење правне науке у Србији, како са становишта тимског пројектног рада тако и индивидуалног истраживачког рада. Центар је посвећен и формирању научног кадра као дела научног и високообразовног процеса и публиковању научних радова.

Као део Института друштвених наука и кроз ангажовање његових истраживача по позиву, Центар сарађује с научним и наставним установама као што су Правни факултет Универзитета у Марибору, Правни факултет Универзитета у Бањалуци, Правни факултет Универзитета у Сплиту, Правни факултет Еразмус Универзитета у Ротердаму, Универзитет Џонс Хопкинс, Универзитет у Бремену. У оквиру Универзитета у Београду Центар сарађује с Правним и Медицинским факултетом, а у области менторства на последипломским студијама и с Министарством здравља РС, као и са различитим међународним организацијама (Савет Европе, агенције УН-а). Сарадници центра активно раде и са невладиним организацијама на различитим пројектима у области медицинског, еколошког и радног права.

Центар за правна истраживања део је Института од његовог оснивања, од 1957. године. Радом Центра управљали су академик Јован Ђорђевић (1958–1962), академик Љубомир Тадић (1962–1965), Димитрије Продановић, (1965–1970 и 1985–1989), Славољуб Поповић (1970–1973), Светислав Аранђеловић (1974–1980), Љиљана Ђуровић (1980–1984), Мијат Дамјановић (1990–1992), Љиљана Круљ (1992–2000), Зорица Мршевић (2000–2008), Хајрија Мујовић (2008–2022) и Марта Сјеничић (2022–).

Управница

Сараднице и сарадници

Актуелни пројекти

2016.

Equitable Policies and Services for Rare Disease Patients / Једнакост у политикама и услугама за пацијенте са ретким болестима

Финансијер истраживања:

Заједнички рад на публиковању резултата на пројекту Европске комисије са Удружењем правника за медицинско и здравствено право СУПРАМ

2017.

Securing Health care in line with human rights standards for persons with disabilities in residental institutions in Serbia / Стандарди у пружању здравствене заштите особама смештеним у резиденцијалне установе

Финансијер истраживања:

Заједнички рад на публиковању резултата на пројекту Европске комисије са Удружењем правника за медицинско и здравствено право СУПРАМ

Активности центра

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content