Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење

2022-2023.

Strategic Messaging for Democratic Values

Финансијер истраживања

Метрополитен

Руководилац истраживања

2022.

Implementation of the Behavioural Survey on general population regarding COVID-19 Vaccination

Финансијер истраживања

Светскa здравственa организацијa

Руководилац истраживања

2021–2022.

Supporting Coordination Body to establish efficient system of monitoring the implementation of Strategy for Social inclusion of Roma in the Republic of Serbia

Финансијер истраживања

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Руководилац истраживања

2021–2022.

Подршка раду здравствених медијаторки – мониторинг и едукација

Финансијер истраживања

УНИЦЕФ

Руководилац истраживања

2020.

Истраживање фактора ризика злоупотребе психоактивних супстанци међу младима у Републици Србији

Финансијер истраживања

Уз подршку Министарства здравља, донацијa компаније Алкалоид д.о.о.

Руководилац истраживања

2020.

Друштвени и политички аспекти КОВИД-19 пандемије

Руководилац истраживања

2020.

Друштво и политика: Јавно мњење Србије 2020.

Финансијер истраживања

Истраживање је, једним делом, укључено у међународни истраживачки пројекат под називом Компаративна студија изборних система (CSES, www.cses.org).

Руководиоци

2020.

КОВИД-19 Пандемија: Социјални и психолошки аспекти

Финансијер истраживања

Пројекат “COVID19 International Collaboration on Social & Moral Psychology”, покренут од међународне групе истраживача, под руководством Џеја ван Бавела (Jay Van Bavel, New York University).

Руководиоци

2020.

Етничка дистанца

Финансијер истраживања

Анкета посвећена интегрисаности и остваривању права националних мањина у Републици Србији

Руководилац истраживања

2020.

ESS SUSTAIN-2 H2020

Финансијер истраживања

Western Balkan Cooperation ESS, 2020–2021

Руководилац истраживања

Унесите појам претраге
Skip to content