Центар за демографска истраживања

2023–2025.

Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике

Финансијер истраживања

Фонд за науку Републике Србије

Руководилац истраживања

2020–2023.

Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe – GlocalEAST

Финансијер истраживања

Erasmus+ Programme of the European Union

Koруководилац

2020.

Мотивисање лица која учествују у доношењу одлука за спровођење Стратегије подстицања рађања и Агенде 2030. Уједињених нација

Финансијер истраживања

Кабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику

Руководилац истраживања

2020.

Демографске студије Београда

Финансијер истраживања

Урбанистички завод Београда

Руководилац истраживања

2017–2019.

Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration (YOUMIG)

Финансијер истраживања

European Union’s Interreg Danube Transnational Programme

Koруководилац

2019

Утврђивање и промовисање везе између политика фертилитета Србије и Агенде 2030. Уједињених нација

Финансијер истраживања

Кабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику

Руководилац истраживања

2018

Истраживање о активирању четири јединице локалне самоуправе у Републици Србији, ради идентификовања демографских изазова и унапређивања популационе политике на локалном нивоу

Финансијер истраживања

Kабинет министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику

Руководилац истраживања

2017.

Демографија и популациона политика у Србији

Финансијер истраживања

HELVETAS Swiss Intercooperation

Руководилац истраживања

2012–2014.

Managing Migration and its Effects in South-East Europe – Transnational actions towards evidence based strategies (SEEMIG)

Финансијер истраживања

European Union’s South-East Europe Programme

Коруководилац

2012–2013.

Transnational Networks, Transnational Entrepreneurship and the Role of the State, Regional Research Promotion Programme on Western Balkans

Финансијер истраживања

Regional Research Promotion Programme on Western Balkans of Swiss Agency for Development and Cooperation

Koруководилац

Унесите појам претраге
Skip to content