Центар за демографска истраживања

Рад Центра усмерен је на интердисциплинарно сагледавање стања, тенденција и перспектива развоја становништва Србије и њеног окружења. У фокусу истраживања су релевантне демографске појаве и процеси, њихови трендови, међусобни односи, детерминирајући фактори, законитости у кретању и могуће промене у догледној будућности.

Посебна пажња поклања се идентификикацији и проучавању изазова развоја становништва Србије и указивању на могуће демографске, социоекономске и друге последице у контексту одрживог развоја у областима у којима је присутан популациони фактор. У низу тема које се истражују заступљена је просторна компонента, али и етничка димензија код појава у којима је она важан фактор.

Налази квантитативних и квалитативних анализа, укључујући и резултате дубинских истраживања, служе као извор потребних знања за унапређење теоријско-методолошког оквира, али и за активности у циљу усмеравања политичког деловања и одлучивања у овој сфери.

Темељни циљеви Центра прокламовани су приликом његовог оснивања. То су истраживање развитка становништва, унапређење демографске мисли и развој научне методологије у овој области.

Центар има дугу традицију сарадње с државним институцијама које су задужене за питања у области демографије и популационе политике, националним статистичким заводом, САНУ, као и истраживачким институтима и универзитетима у земљи и иностранству који се баве проучавањем демографских и сродних феномена. Такође, Центар је од свог оснивања незаобилазан сарадник међународних агенција које подржавају истраживања кључних популационих питања, укључујући програме и фондове УН-а.

Центар за демографска истраживања од 1963. године без прекида припрема и објављује Становништво – један од најстаријих демографских часописа на свету.

Центар је основан 1962. године, а његовим радом управљали су академик Милош Мацура (1962–1963), Душан Брезник (1963–1985), Мирољуб Ранчић (1985 и 1987), Драгана Аврамов (1987–1991), Мила Богосављевић (1993), Мирјана Рашевић (1993-2022) и Владимир Никитовић (2022–).

Управник

Сараднице и сарадници

Актуелни пројекти

2020–2023.

Финансијер истраживања

Erasmus+ Programme of the European Union

Koруководилац

Активности центра

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content