Весна Лукић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2008, Универзитет у Београду

Чланица Комисије за вредновање научноистраживачког рада истраживача ИДН-а

Поља истраживања

Спољне и унутрашње миграције становништва (присилне миграције, нерегуларне миграције, имигрантско предузетништво, родни аспект миграција, миграције и старење, миграције и информационо-комуникационе технологије, однос миграција и развојних диспаритета); интеграција имиграната и политике интеграције имиграната и избеглица; дневне миграције радне снаге

Садашња истраживања

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2008, Универзитет у Београду.

Весна Лукић (рођ. Бодирога) је рођена у Сарајеву, Босна и Херцеговина 1974. године, где је завршила основну школу и гимназију. Академско образовање је стекла на Универзитету у Београду. Дипломирала је географију на Природно-математичком факултету (1997), а последипломске студије демографије завршила је на Институту за демографију Географског факултета, где је 2003. одбранила магистарску тезу. Докторску дисертацију одбранила је 2008. године на Географском факултету Универзитета у Београду.

Од 1999. до 2010. радила је у Географском институту „Јован Цвијић“ САНУ. Од 2010. запослена је у Центру за демографска истраживања ИДН-а; од 2022. има звање научни саветник.

Весна Лукић је била ангажована на домаћим и међународним научноистраживачким пројектима, међу којима и „Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration” – YOUMIG (2017–2019); „Managing Migration and its Effects in South-East Europe” – SEEMIG (2012–2014), и „Establishment of Efficient System for Prevention and Suppression of Illegal Migrations on the Territory of the Republic of Serbia” (2013–2014).

Од 2023. године руководилац је пројекта „Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике” (IS-MIGaIN), финансираног од Фонда за науку Републике Србије у оквиру позива Идентитети.

До сада је била уредник (2010) и члан уређивачког одбора часописа Зборник радова Географског института “Јован Цвијић” САНУ. Гостујући је уредник часописа Forum geografic, чији је издавач Универзитет у Крајови, Румунија.

Објавила је велики број научних радова у релевантним међународним и националним часописима. Поред рецензирања прилога за међународне и националне монографије, тематске зборнике и радове у међународним и националним часописима, била је ангажована и као евалуатор пројеката билатералне, научне и технолошке сарадње преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Чланица је Одбора за проучавање становништва Одељења друштвених наука САНУ.

Чланство у професионалним организацијама

  • European Association for Population Studies (EAPS)
  • Друштво демографа Србије

Грантови

  • Истраживање „Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике” IS-MIGaIN, 2023–2025, се спроводи уз подршку Фонда за науку Републике Србије, бр.1434.

Педагошки рад

  • Председница комисије за одбрану докторске дисертације Љупке Келијашевић Мандић „Цикличност и реверзибилност миграција азиланата у одабраним земљама Западног Балкана“, одбрањене 2020. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду
  • Чланица комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Јелене Предојевић-Деспић, „Миграције високообразованих лица из Србије од 1991. године у Канаду и Сједињене Америчке Државе“, одбрањене 2015. године на Економском факултету Универзитета у Београду.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content