Горан Пенев

Година стицања највишег степена стручне спреме

Доктор демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2016. (Самоубиства у Србији у контексту савремених демографских и друштвеноекономских промена)
Магистар економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 1987. (Основне детерминанте, карактеристике и последице старења становништва Југославије);
Дипл. економиста, Економски факултет, Универзитет у Београду, 1978.

Интересовања:

  • фертилитет, ванбрачна рађања
  • морталитет, суицидни морталитет
  • миграције
  • структуре становништва, старење становништва, пројекције становништва, процене становништва

Од 1979. године запослен је у Институту друштвених наука (Центар за демографска истраживања) где je радиo на разним истраживачким пословима.

Објавио је преко 200 научних и стручних радова. Чланке је објављивао у више од 25 домаћих и страних часописа. Учествовао је на бројним научним конференцијама у земљи и иностранству као аутор саопштења и члан научних одбора. Члан је редакције часописа Economic development (2011), едиције Balkan Demographic Papers (2000), часописа Становништво (1990–-2010, главни уредник 1992–1996), Српске демографске библиографије 1945–2012 (2006–2013).

Држао је предавања по позиву на додипломским, последипломским и докторским студијама у земљи и иностранству. Вишегодишњи је сарадник француског Националног института за демографске студије (INED, Paris) и Европске демографске опсерваторије (ODE, Saint-Germain-en-Laye), Универзитета Тесалија (UTH, Volos). Члан је Одбора за проучавање становништва Одељења друштвених наука САНУ.

Изабране публикације:

  • „Сезоналност суицида у Србији, 1990-2012“. Становништво 52, 2 (2014): 67–89.
  • Демографски трендови у Црној Гори од средине 20. вијека и перспективе до 2050. године. Завод за статистику Црне Горе – Монстат, Подгорица, 2008.
  • „Развитак становништва света, Европе и Србије од 1945. до 2004”. Еволуција популационе политике у Србији 1945-2004. Демографски зборник, књига VII.
  • Одељење друштвених наука. Српска академија наука и уметности, Београд, 2005, 19–50.
  • „Замена генерација у Србији у периоду 1950–2000“. Становништво 39, 1–4 (2001): 45–71.
Унесите појам претраге
Skip to content