Сарадња

Споразум о сарадњи ИДН-а и Француског националног института за демографска истраживања (INED)

Споразум о сарадњи ИДН-а и Институтa за вештачку интелигенцију Србије

Меморандум о сарадњи ИДН-а и Института за етничке и регионалне студије (ISCOMET)

Уговор о научној сарадњи ИДН-а и Института за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”

Меморандум о сарадњи ИДН-а и Института за студије источне и југоисточне Европе (СОИ), Регенсбург

Меморандум о сарадњи ИДН-а и Бечког института за међународне економске студије

Споразум о сарадњи ИДН и Форум за етничке односе

Протокол о сарадњи ИДН-а и Адвокатске коморе Војводине

Меморандум о сарадњи ИДН-а и Универзитета у Љубљани Факултет за јавну управу

Меморандум о сарадњи ИДН-а и Инштитута за народностна впрашања из Љубљане

Меморандум о сарадњи ИДН-а и Правног факултета Универзитета у Бања Луци

Споразум ИДН-а и Географског факултета

Споразум ИДН-а и Факултета политичких наука

Споразум ИДН-а са НИУ Белгород Русија

Споразум ИДН-а и Института економских наука

Споразум НООСИ

Споразум ИДН-а и Института за социјалну и политичку психологију Украјина

Споразум ИДН-а и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику

Меморандум ИДН-а и The Center For Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD)

Споразум ИДН-а и Републичког завода за статистику

Меморандум Академска мрежа за сарадњу у Југоисточној Европи

Меморандум ИДН и The Faculty of law at UKLO – Битола

Меморандум о сарадњи у области науке, образовања, културе и издаваштва на пољу афричких и медитеранских студија

Споразум ИДН-а и Министарства трговине, туризма и телекомуникација

Споразум ИДН-а и Агенције за борбу против корупције

Споразум о сарањи ИДН-а и Министарства здравља Србије

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content