Сарадња

Споразум о сарадњи ИДН и Институт за вештачку интелигенцију Србије

Меморандум о сарадњи ИДН и Институт за етничке и регионалне студије (ISCOMET – Institute for Ethnic and Regional Studies)

Уговор о научној сарадњи ИДН и Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”

Меморандум о сарадњи ИДН и Институт за студије источне и југоисточне Европе (СОИ), Регенсбург (The Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS))

Меморандум о сарадњи ИДН и Бечки институт за међународне економске студије (The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw))

Споразум о сарадњи ИДН и Форум за етничке односе

Протокол о сарадњи ИДН и Адвокатске коморе Војводине

Меморандум о сарадњи ИДН и Универзитет у Љубљани Факултет за јавну управу

Меморандум о сарадњи ИДН и Инштитут за народностна впрашања из Љубљане

Меморандум о сарадњи ИДН и Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Споразум ИДН и Географски факултет

Споразум ИДН и Факултет политичких наука

Споразум ИДН са НИУ Белгород Русија

Споразум ИДН и Институт економских наука

Споразум НООСИ

Споразум ИДН и Института за социјалну и политичку психологију Украјина

Споразум ИДН и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику

Меморандум ИДН и The Center For Constitutional Studies and Democratic Development (CCSDD)

Споразум ИДН и Републички завод за статистику

Меморандум Академска мрежа за сарадњу у Југоисточној Европи

Меморандум ИДН и The Faculty of law at UKLO – Битола

Меморандум о сарадњи у области науке, образовања, културе и издаваштва на пољу афричких и медитеранских студија

Споразум ИДН и Министарства трговине, туризма и телекомуникација

Споразум ИДН и Агенције за борбу против корупције

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге

Skip to content