Регионална мрежа за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи (GenPolSEE)

 

Logo GenPolSEE 300x96 1

Феминистичка политикологија током протекле три деценије развијала се с фокусом на уродњавање истраживачких методологија, теоријских расправа и емпиријских истраживања.

Феминистичке политичке науке, суседне дисциплине и интердисциплинарна истраживања обликовали су нове приступе теорији и пракси зарад производње знања које ће имати директан значај за постизање циљева женских покрета, независно да ли у оквиру јавних политика или у политичким институцијама у најширем смислу.

Истраживања рода и политике покушавају да идентификују препреке за промене и могућности за ширу родно-одговорну трансформацију. Ипак, сведокиње/сведоци смо континуиране маргинализације феминистичких политичких анализа у оквиру друштвених наука главног тока и растуће опозиције родним студијама у Европи, али и шире. Ови негативни трендови стигли су и у југоисточну Европу, те је феминистичка политикологија и даље на маргинама, препуштена индивидуалном ангажману и иницијативама.

Како би се промовисала регионална сарадња у овој области, покренута је Истраживачка мрежа Род и политика у југоисточној Европи (Gender and Politics Research Network in SouthEast Europe Еуропе – GenPolSEE).

Циљеви мреже су следећи:

 • Јачање међусобног развоја и размена међу истраживачицама/истраживачима у регији;
 • Промовисање савремених феминистичких истраживачких методологија међу истраживачицама/истраживачима у регији и јачање веза с међународним експерткињама/експертима, мрежама и платформама;
 • Спровођење емпиријских истраживања у чијем је средишту подршка друштвеним променама, иновацијама и трансформацији.
 •  

Истраживачко интересовање мреже фокусирано је на следеће области:

 • Род и представљање: критичке актерке/актери, женски и друштвени покрети, интерсекционалност;
 • Род и институције: парламенти, политичке странке, институционални механизми, извршна власт;
 • Род и јавне политике: инклузивна израда јавних политика, одговорност, уродњавање;

Неформална мрежа у целости ће бити непрофитна и спроводиће, између осталог, следеће активности:

 • Неформална размена путем мејлинг листе мреже и канала на друштвеним мрежама;
 • Мрежни састанци (као што су радионице о феминистичким истраживачким методологијама, тематски догађаји);
 • Тематски национални и упоредни, регионални истраживачки пројекти.

Координатори мреже:

Чланице и чланови мреже:

Мрежа окупља чланове из Југоисточне Европе, истраживачице и истраживаче од Љубљане, преко Сарајева до Скопља и Тиране и има у плану да у наредном периоду прошири чланство.

 • Ada Guven, Lecturer, Bedër University College, Tirana
 • Adelina Hasani, PhD, независна истраживачица, Приштина
 • Ајла Шкрбић, гостујућа професорка на Freie Universität Berlin
 • Аднан Кадрибашић, независни истраживач, Сарајево
 • Амила Ждраловић, доценткиња на Правном факултету Универзитета у Сарајеву
 • Биљана Ђорђевић, доценткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • Биљана Котевска, независна истраживачица, Скопље
 • Елена Нацевска, доценткиња у Центру за истраживања политичких наука Факултета за друштвене науке Универзитета у Љубљани
 • Esilda Luku, Faculty of Political Sciences and Law, Aleksander Moisiu University of Durres
 • Ивана Пантелић, научна сарадница у Институту за савремену историју у Београду
 • Ирена Цветковик, Коалиција Маргини, Скопље
 • Ирена Фикет, научна сарадница у Институту за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
 • Јелена Лончар, доценткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • Јелена Ризнић, истраживачица у Институту друштвених наука у Београду
 • Karolina Lendák-Kabók, доценткиња на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду
 • Катарина Лончаревић, доценткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 • Krisztina Rácz, научна сарадница у Институту за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
 • Lirije Paushi, асистенткиња, Департман политичких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини
 • Марија Ристеска, извршна директорка, Центар за истраживања и израду политика, Скопље
 • Марјета Шинко, доценткиња на Факултету политичких наука Универзитета у Загребу
 • Marsela Dauti, Adjunct Associate Professor, Department of Social Work and Social Policy, University of Tirana
 • Merita Poni, Lecturer, Faculty of Social Sciences, University of Tirana
 • Милица Антић Габер, редовна професорка на универзитету у Љубљани
 • Mилица Ресановић, истраживачица у Институту за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
 • Нада Дробњак, дугогодишња чланица Парламента Црне Горе
 • Николета Ђукановић, доценткиња на Факултету правних наука Универзитета Доња Горица, Подгорица
 • Оливера Комар, ванредна професорка на Факултету политичких наука Универзитета у Подгорици
 • Паула Петричевић, независна истраживачица, Котор
 • Petra Ahrens, Academy Research Fellow, Tampere University
 • Роман Кухар, редовни професор на Универзитету у Љубљани
 • Славчо Димитров, Коалиција маргини, Скопље
 • Тајма Капић, истраживачица на постдокторским студијама, Dublin City University
 • Vjollca Krasniqi, ванредна професорка на Филозофском факултету Универзитета у Приштини
 • Зорана Антонијевић, истраживачица у Центру за међународну безбедност Факултета политичких наука Универзитета у Београду
 • Златиборка Попов Момчиновић, ванредна професорка на Филозофском Факултету Универзитета Источно Сарајево

Поред истраживачица и истраживача из Југоисточне Европе који се баве тим регионом, такође прихватамо чланство и оних који долази из других подручја а баве се проучавањем рода и политике у Југоисточној Европи:

 • Aња Војводић, PhD Rutgers University, предавачица на више универзитета у САД

Мрежа ће сe надаље развијати уз свесрдну подршку међународно признатих научница које се баве родом и политиком и које чине Одбор пријатеља и подржавалаца Мреже:

 • Petra Ahrens, Academy Research Fellow, Tampere University
 • Sarah Childs, Professor, University of Edinburgh
 • Karen Celis, Research Professor, Vrije Universiteit Brussel

Активности

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content