Центар за филозофију

Центар за филозофију Института друштвених наука не промовише посебну филозофску школу, приступ или идеологију. Напротив, он тежи да се сви проблеми сагледају из више углова и испитају што разноврснијим методама. Због тога су истраживања и активности у њему усмерени ка подстицању сарадње између различитих научних области, институција и традиција, при чему посебну пажњу посвећује интердисциплинарности и сарадњи с другим центрима ИДН-а.  

Рад Центра од интереса је за науку у Србији и региону, јер прати развој филозофске мисли, подстиче сарадњу с међународним установама, стручним удружењима, тимовима, те истражује проблеме и питања који се јављају с развојем науке и променама у друштву, али и одређена традиционална филозофска питања.

Основни циљ Центра је да путем подстицања дебате и критичке анализе унапреди филозофску мисао. У складу са тим, Центар је посвећен истраживањима у разним областима филозофије: темама и проблемима из домена етике, посебно нормативне етике, биоетике, осталих грана примењене етике, историје филозофије, епистемологије, астробиологије, филозофским аспектима теоријске физике, логике, филозофије религије, филозофије и историје науке, филозофије језика, естетике, политичке филозофије, родних студија и експерименталне филозофије.

Центар за филозофију ИДН-а сарађује с Центром за биоетичке студије, Филозофским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за психијатрију Медицинског факултета у Београду, Међународном катедром за биоетику Светске медицинске асоцијације (WМА), Универзитетом у Кембриџу.

Центар за филозофију Института друштвених наука основан је 2016. године.

Управник

Сараднице и сарадници

Актуелни пројекти

Активности центра

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content