Јавне набавке

Институт спроводи јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), а подаци о јавним набавкама се у складу са овим законом објављују на Порталу јавних набавки.

Ипак, одредбама Закона је прописано да посебне акте којима се уређују јавне набавке и набавке на које се закон не примењује наручилац објављује на интернет страници (члан 49. став 3.) и да наручилац на интернет страници објављује план јавних набавки и све његове касније измене или допуне.

У складу са тим, у наставку су објављени посебни акти, те линкови ка објављеним плановима јавних набавки:

План јавних набавки

Унесите појам претраге
Skip to content