Центар за социолошка и антрополошка истраживања

У оквиру Центра реализују се фундаментална и примењена истраживања из социологије политике, родних студија, социологије религије, социологије друштвених покрета и студија јавног управљања и јавних политика. Континуирано се спроводе истраживања дискриминисаног положаја мањинских група, политичке партиципације и репрезентације у парламентарној демократији, карактеристика женског и мушког лидерства, улоге и значаја феминистичког покрета, структуралних промена и трансформације Србије у контексту процеса интеграције у Европску унију и религијских феномена у институционалним и неинституционализованим облицима у постконфликтном друштву.

У Центру су активне две истраживачке групе и Одељење за антропологију.

Главни предмет истраживања истраживачке групе „Религија и друштво“ јесу промене статуса религије у посттранзицијским друштвима. Центар у сарадњи с Форумом за религијска питања организује годишње међународне социолошко-религиолошке скупове на Сребрном језеру 

Истраживачка група „Род и политика“ посвећена је истраживањима структурних промена и перцепције концепта родне равноправности и родних политика.

Одељење за антропологију истражује актуелна питања из антрополошке теорије, историје антропологије и политичке антропологије. Одељење је усмерено на интердисциплинарна истраживања која повезују антропологију са социологијом и другим сродним друштвеним и хуманистичким дисциплинама.

Центар сарађује са следећим институцијама: Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду; Филозофски факултет Универзитета у Београду; Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Филозофски факултет Унивезитета у Нишу; Православно-богословски факулет Унивезитета у Београду; Филозофски факултет Унивезитета Црне Горе, Никшић; Филозофски факултет у Осијеку, Хрватска; Академија наука и умјетности БиХ; Институт за проучавање друштва и сазнања Бугарске академије наука; Институт за социолошка, политиколошка и правна истраживања Унивезитета Св. Ћирила и Методија, Скопље; Социолошки факултет државног Универзитета Ломоносов, Москва; Институт друштвених наука и масовних комуникација Социјално-теолошког факултета Белгородског државног Универзитета, Белгород.

Центар постоји од оснивања Института 1957. Од 1966. до 1969. године ова научна јединица ради под називом Центар за истраживање друштвених односа, а од 1969. до 2016. године као Центар за социолошка истраживања. Центром су управљали Вуко Павићевић (1958–1960), Јоже Горичар (1960–1962), Илија Станојчић (1963–1970. и 1974–1976), Радослав Ратковић (1970–1971), Живан Танић (1971–1974), Владимир Милановић (1976–1979), Милосав Јанићијевић (1979–1983), Велимир Томановић (1983–2001), Марија Парун-Колин (2001–2002), Слободан Вуковић (2002–2013), Милан Брдар (од 2013–2017), Лилијана Чичкарић (2017–2022) и Сузана Игњатовић (2022–).

Управник

Сараднице и сарадници

Актуелни пројекти

2022–

Ethics in Dementia COST Action

Финансијер истраживања

Еuropean Cooperation in Science and Technology

Члан Управљачког комитета из Србије

2022–

Measuring Impact in Youth Work

Финансијер истраживања

European Commission

Руководилац истраживања

Активности центра

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content