Истраживачке групе

people standing inside city building

Студијско истраживачка група за родну равноправност и јавне политике

Група је формирана 2017. године. Иницијална идеја била је допринос већој интеграцији родно осетљивог приступа унутар друштвених и хуманистичких наука. Замисао је да се обухвате актуелна питања која су предмет истраживања друштвених дисциплина заступљених у Институту друштвених наука, као и она из области родних студија. Рад Групе усмерен је ка развијању сазнања која друштвене, економске, социјалне и културне односе истражују на начин који уважава друштвени положај, правни статус, искуства и допринос жена и мушкараца. Намера је да се представе и да се критикују родни режими засновани на вредностима и структурама које перпетуирају субординацију и маргинализацију жена. Циљ је преиспитивање и редефинисање јавних политика у свим областима живота путем интегрисања родне перспективе чиме се потврђује и практична вредност овог приступа.

Главне активности групе јесу организовање предавања, скупова различитх формата и издавање тематских зборника.

Организован је циклус предавања „Нови погледи, перспективе и истраживања теорије рода”. Одржан је округли сто „Закон о родној равноправности: значај, потребе и препрекеˮ. Објављен је тематски зборник текстова Contemporary Issues and Perspective on Gender Research.

Чланови групе учествовали су у раду тематског скупа „Женске и родне студије у Србијиˮ.

Такође, остварена је сарадња са Центром за женске студије у Београду и са Регионалном мрежом за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи (GenPolSEE).

Координаторка

Претходне координаторке

Чланице и чланови

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content