Књиге сажетака

PopulationInPostYU korice knjiga sazetaka

POPULATION IN POST-YUGOSLAV COUNTRIES: (DIS)SIMILARITIES AND PERSPECTIVES

International Scientific Conference, April 19 - 20, 2024

Edited by

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2024

ISBN 978-86-7093-273-9

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA april latinica naslovna

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA – TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO 5

Okrugli sto, 12. april 2024.

Priredila

Beograd, Institut društvenih nauka, 2024

ISBN 978-86-905844-1-3

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA april cirilica naslovna

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА – ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО 5

Округли сто, 12. април 2024.

Приредила

Београд, Институт друштвених наука, 2024

ISBN-978-86-905844-1-3

Guide Challenges of Monitoring in the European Multicultural Environment el. izdanje korice

CHALLENGES OF MONITORING IN THE EUROPEAN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

International Scientific Conference on the Occasion of the 25th Anniversary of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, December 6-8

Приредио

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

SRBIJA I REFORMISANJE ODGOVORNOSTI lat

SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI 6

Okrugli sto, 3. novembar 2023.

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

ISBN 978-86-82824-00-8

SRBIJA I REFORMISANJE ODGOVORNOSTI cir

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ 6

Округли сто, 3. новембар 2023.

Београд, Институт друштвених наука, 2023

ISBN 978-86-82824-00-8

BOOK OF ABSTRACTS RELIGIOUS EDUCATION AND RELIGIOSITY OF YOUNG PEOPLE

RELIGIOUS EDUCATION AND RELIGIOSITY OF YOUNG PEOPLE

Annual International Scientific Conference Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2023

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

ISBN 978-86-7093-269-2

SOCIAL ECONOMIC AND POLITICAL CONSTRUCTION OF COVID 19

SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL CONSTRUCTION OF COVID-19

International Scientific Conference, 12-13 May 2023

Веселин Митровић , Naomi Zack (eds)

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

ISBN 978-86-7093-263-0

16x16 lat

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA – TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO 4

Okrugli sto, 21. april 2023.

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

ISBN 978-86-910679-8-4

16x16 cirilica

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА – ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО 4

Округли сто, 21. април 2023.

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

ISBN 978-86-910679-8-4

SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI 5

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ 5

Округли сто, 4. новембар 2022.

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-910679-7-7

PROMENE CHANGES

ПРОМЕНЕ/CHANGES

Програм и књига сажетака

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-7093-257-9

RELIGION IN THE GLOBAL CRISIS OF LATE MODERNITY

RELIGION IN THE GLOBAL CRISIS OF LATE MODERNITY

Annual International Scientific Conference Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2022

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2022

ISBN 978-86-7093-254-8

TRI DECENIJE TRANZICIJE U SRBIJI SOCIOLOSKA I ANTROPOLOSKA PERSPEKTIVA

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ – СОЦИОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА

Округли сто 1. јун 2022, Београд

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN: 978-86-7093-253-1

TRANZICIJA INSTITUTCIJE I EKONOMSKI RAZVOJ SRBIJE

ТРАНЗИЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Округли сто 20. мај 2022, Београд

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN: 978-86-7093-259-3

TRANZICIJA I VLADAVINA PRAVA

ТРАНЗИЦИЈА И ВЛАДАВИНА ПРАВА

Округли сто, 12. мај 2022, Београд

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN: 978-86-7093-252-4

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA TEORIJA PRAKSA I ZAKONODAVSTVO 2022

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА: ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО 3

Округли сто, 15. април 2022.

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-910679-6-0

PRAVNI I DRUSTVENI ODGOVORI NA KLIMATSKE PROMENE NOVI STRATESKI OKVIR U SRBIJI

ПРАВНИ И ДРУШТВЕНИ ОДГОВОРИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – НОВИ СТРАТЕШКИ ОКВИР У СРБИЈИ

Округли сто 2. децембар 2021. Београд, онлајн

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ISBN 978-86-7093-249-4

SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI 2021

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ 4

Округли сто, 4. новембар 2021.

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ISBN 978-86-910679-5-3

COVID 19 SOCIO DEMOGRAFSKI PROCESI IZAZOVI I POSLEDICE PANDEMIJE

COVID-19: СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ, ИЗАЗОВИ И ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ

Регионална конференција 25. март 2021. Београд, онлајн

Београд, Институт друштвених наука, Друштво демографа Србије, 2021.

ISBN 978-86-7093-244-9

Унесите појам претраге
Skip to content