Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење

Центар је посвећен следећим истраживањима: истраживања јавног мњења (методологија, структура и динамика јавног мнења); истраживања политичких система, политичког и гласачког понашања, предвиђање изборних резултата; проучавање политичке комуникације, медија и јавности; истраживања специфичних друштвених догађаја, процеса и друштвених група (политичка култура, вредности, међуетнички и међурелигијски односи, елите, млади, жене, животни стилови); стварање и одржавање базе података јавног мњења и других емпиријских истраживања у Србији; теоријска истраживања политике; консултантске услуге. 

У центру се развијају истраживања заснована на најсавременијим научним приступима који комбинују социјалну психологију, политичку психологију, статистику, као и интердисциплинарна истраживања (социологија, историја, комуникологија, антропологија). 

Центар је реализовао више од 200 истраживања јавног мњења која су указивала на политичке промене и динамику политичког процеса и доприносио је разумевању сложених политиколошких феномена, демократије, владавине права, легитимитета, комуникација.

Његов основни циљеви јесу развој основних и примењених истраживања политике у савременом добу – савремених комуникација, људских права, екстремизма, људске сигурности, питања једнакости, социјалних разлика, ставова о мањинским групама, који су релевантни за истраживања дискриминације и неједнакости у Србији.

Центар је основан 1963. године, а његовим радом су управљали Фирдус Џинић (1963–1972), Драгомир Пантић (1973, 1983–1988 и 2005–2009), Михаило Поповић (1974–1976), Владимир Гоати (1976–1983), Љиљана Баћевић (1989–2005), Александар Бошковић (2009–2016), Зоран Лутовац (2016–2022) и Бојан Тодосијевић (од 2022).

Управник

Сараднице и сарадници

Актуелни пројекти

2022-2023.

Strategic Messaging for Democratic Values

Финансијер истраживања

Метрополитен

Руководилац истраживања

2022.

Implementation of the Behavioural Survey on general population regarding COVID-19 Vaccination

Финансијер истраживања

Светскa здравственa организацијa

Руководилац истраживања

Активности центра

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content