Зборници 2017–

Korice zbornika

LEGAL INSIGHTS INTO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Приредили

Institute of Social Sciences, Belgrade, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje, Belgrade, 2024

Promene korice

PROMENE

Postjugoslovenski prostor tri decenije kasnije

Приредио

Beograd, Institut društvenih nauka, 2024.

DISASTER CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION korice

DISASTER CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION: LESSONS FROM COVID-19 FOR ETHICS, POLITICS AND LAW

Приредили

Веселин Митровић , Dónal O’Mathúna

Institute of Social Sciences, Belgrade 2024

Korice Governance Post Pandemic Era

GOVERNANCE OF ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN POST-PANDEMIC ERA

Edited by

Предраг Јовановић , Nataša Drvenkar, Bojana Naumovska

Belgrade, Institute of Social Sciences, Faculty of Economics, University “J. J. Strossmayer”, Osijek Institute for Sociological, Political and Juridical Research, University “Ss. Ciryl and Methodius”, Skopje, 2023

Monitoring Minorities Rights KORICE 1

MONITORING MINORITY RIGHTS

Twenty-five Years of Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Приредио

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

Zbornici IDN 2023 KLIMATSKE PROMENE korice

KLIMATSKE PROMENE : PRAVNI I DRUŠTVENI IZAZOVI

Приредили

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

ZIVOT ZA IDEJU MISAO I DELO DjURA SUSNJICA

ЖИВОТ ЗА ИДЕЈУ МИСАО И ДЕЛО ЂУРА ШУШЊИЋА

Приредио

Чедомир Чупић

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

ODRZIVI OPORAVAK U POSTPANDEMIJSKOM PERIODU IZAZOVI ZELENE EKONOMIJE

SUSTAINABLE RECOVERY IN POST-PANDEMIC ERA: GREEN ECONOMY CHALLENGES

Edited by

Предраг Јовановић , Сања Стојковић Златановић , Бојана Наумовска, Бранимир Јовановић

Skopje, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje

DRUSTVENE I HUMANISTICKE NAUKE U SRBIJI

ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У СРБИЈИ

Приредили

Горан Башић , Љубомир Максимовић

Београд, Институт друштвених наука, Српска академија наука и уметности, 2022.

INSTITUT DRUSTVENIH NAUKA OD CRVENE AKADEMIJE DO INSTITUCIJE OD NACIONALNOG ZNACAJA

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА ОД ЦРВЕНЕ АКАДЕМИЈЕ ДО ИНСТИТУЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Приредио

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

RESETTING THE LEFT IN EUROPE CHALLENGES ATTEMPTS AND OBSTACLES

RESETTING THE LEFT IN EUROPE: CHALLENGES, ATTEMPTS AND OBSTACLES

Приредила

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2021.

KULTURNA AUTONOMIJA NACIONALNIH MANJINA U SVETLU CINJENICA

КУЛТУРНА АУТОНОМИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СВЕТЛУ ЧИЊЕНИЦА

Приредили

Горан Башић , Тибор Варади, Синиша Таталовић

Београд, Институт друштвених наука, Српска академија наука и уметности, Академска мрежа за сарадњу у Југоисточној Европи, 2021.

CONTEMPORARY RELIGIOUS CHANGES FROM DESECULARIZATION TO POSTSECULARIZATION

CONTEMPORARY RELIGIOUS CHANGES: FROM DESECULARIZATION TO POSTSECULARIZATION

Приредили

Мирко Благојевић , Драган Тодоровић, Драгољуб Б. Ђорђевић

Niš, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš Belgrade,  Institute of Social Sciences, 2020

STRATEGIC STREAMS 2019 EUROPEAN ELECTIONS AND THE FUTURE OF EUROPE

STRATEGIC STREAMS 2019: EUROPEAN ELECTIONS AND THE FUTURE OF EUROPE

Приредили

Невен Цветићанин , Andrei Radulescu, Јово Атељевић

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020

SRBIJA ROD POLITIKE STANOVNISTVO

СРБИЈА: РОД, ПОЛИТИКЕ, СТАНОВНИШТВО

Приредили

Мирјана Рашевић , Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић

Београд, Српска академија наука и уметности,  Институт друштвених наука, 2020.

PROMISLJANJA AKTUELNIH DRUSTVENIH IZAZOVA REGIONALNI I GLOBALNI KONTEKST

ПРОМИШЉАЊА АКТУЕЛНИХ ДРУШТВЕНИХ ИЗАЗОВА:  РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2020.


KSENIJA ATANASIJEVIC O MENI CE GOVORITI MOJA DELA

КСЕНИЈА АТАНАСИЈЕВИЋ: О МЕНИ ЋЕ ГОВОРИТИ МОЈА ДЕЛА

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2020.

IZAZOVI ODRZIVOG RAZVOJA U SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI

ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2020.


POLITICAL AND ECONOMIC SELF CONSTITUTION MEDIA POLITICAL CULTURE AND DEMOCRACY

POLITICAL AND ECONOMIC SELF-CONSTITUTION: MEDIA, POLITICAL CULTURE AND DEMOCRACY

Приредили

Бојан Тодосијевић , Irina Bondarevskaya

Belgrade, Institute of Social Sciences Kyiv, Center for Personal and Social Transformations, 2020

DIFFERENT FORMS OF RELIGIOSITY AND THE MODERN WORLD

DIFFERENT FORMS OF RELIGIOSITY AND THE MODERN WORLD

Приредили

Мирко Благојевић , Златко Матић

Belgrade, Institute of Social Sciences Požarevac, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Braničevo, 2019

Унесите појам претраге
Skip to content