Центар за социолошка и антрополошка истраживања

2022–

Оснаживање партиципације у култури и архитектури: Активирање јавних ресурса за и са заједницом

Финансијер истраживања

(Empowering Participation in Culture and Architecture: Activating Public Resources for and with Community)

Руководилац истраживања

2022–

Measuring Impact in Youth Work

Финансијер истраживања

European Commission

Руководилац истраживања

2022–

Ethics in Dementia COST Action

Финансијер истраживања

Еuropean Cooperation in Science and Technology

Члан Управљачког комитета из Србије

2020–2021.

European Web Survey on Drugs: Patterns of Use

Финансијер истраживања

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Руководилац истраживања

2020–2021.

Under the Loupe: Rural Youth Work

Финансијер истраживања

European Commission

Руководилац истраживања

2010–2011.

Justice, Democracy and Gender, потпројекат ширег пројекта Reconstituting Democracy in Europe (CORDIS – European Commission’s Sixth Framework Programme for Research)

Финансијер истраживања

У сарадњи са Center for Advancement of Women in Politics, School of Politics, International Studies and Philosophy, Queenn’s University Belfast.

Руководилац истраживања

2008.

Gender Gap in Education, Employment and Participation – Global Perspective

Финансијер истраживања

Пројекат у сарадњи са Women and Public Policy Program, Kennedy School of Government, Harvard University, World Economic Forum.

Координаторка за Србију

2007.

Women in Politics – Towards Equal Opportunity

Финансијер истраживања

У сарадњи са Center for Women in Politics and Public Policy, John W. McCormack Graduate School of Policy Studies, Boston.

Руководилац потпројекта

2004.

Историја женских покрета у Југоисточној Европи у XIX и XX веку

Финансијер истраживања

У сарадњи са Институтом за историју Универзитета у Бечу

Координаторка

2003.

Making Women Visible – Towards Gender Equality in Politics, Governing and Decision-making

Финансијер истраживања

У сарадњи са Центром за женске и феминистичке студије Универзитета у Ослу, подржан од стране Министарства за науку и истраживања Норвешке владе

Руководилац истраживања

Унесите појам претраге
Skip to content