Мирјана Рашевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Мирјана Рашевић била је директорка Института од 2002. до 2015. године и управница Центра за демографска истраживања од 1993. до 2022. Такође, од 2002. предаје на Катедри за демографију Географског факултета Универзитета у Београду.

Научним радом почела да се бави у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Војкан Чупић“. Научни саветник је постала  2003. године, а у звању редовног професора је од 2008. године.

Руководила је различитим пројектима, укључујући и оне стратешког типа. Уредница часописa Становништво била је од 1996. до 2010. Члан Друштвa демографа Србије, Одборa за становништво Српске академије наука и уметности, Одељењa за друштвене науке Матице српске, Међународнe унијe за научно проучавање становништва (IUSSP) и Европског удружења за контрацепцију и репродуктивно здравље (ESC).

Одабрани радови:

 • Ка разумевању абортуса у Србији, Институт друштвених наука, Београд, 1993.
 • (са Мином Петровић) Искуства популационе политике у свету, Институт друштвених наука, Београд, 1996.
 • Планирање породице као стил живота, Институт друштвених наука, Београд, 1999.
 • Фертилитет и репродуктивно здравље становништва Републике Црне Горе, UNICEF, 2001.
 • (са Катарином Седлецки) Вољна стерилизација – потребе, баријере, решења, Службени гласник, Београд, 2002.
 • Феномен намерног прекида трудноће, Службени гласник, Београд, 2003.
 • Планирање породице као филозофија и пракса, Службени гласник, Београд, 2002.
 • (са Катарином Седлецки) Обнављање становништва и репродуктивно здравље, USAID, 2005.
 • (са Надеждом Сатарић) The Elderly Nonresidential Care in Serbia – A Gap between Needs and Opportunities, Amity, Belgrade, 2007.
 • (sa Nadeždom Satarić i M. Miloradović) They Cannot Wait – Study on Poor Elderly in Serbia, Amity, Belgrade, 2009.
 • (сa Гораном Пеневим) Општине Републике Србије: основни демографски, економски и социјални показатељи релевантни за популациону политику, Друштво демографа Србије, 2010.
 • Migration and Development in Serbia, International Organization for Migration, 2016.
Унесите појам претраге
Skip to content