Поља истраживања

Политичка психологија; политичко понашање и ставови; јавно мњење; квантитативне методе истраживања

Садашња истраживања

Ставови и понашање у контексту: политичке перцепције и планови рађања

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2006.

Истраживања Бојана Тодосијевића фокусирана су на разумевање друштвених и политичких ставова и политичког понашања. У својим радовима бавио се проблемима структуре идеологије и улогом идеолошких оријентација као медијатора везе између психолошких диспозиција и политичких ставова. Такође се бави истраживањем националистичких ставова, политичке толеранције, те популистичке идеологије.

У новијим радовима у центру пажње је изборно понашање грађана Србије, посебно фактори који утичу на изборну излазност и на изборног опредељивање. Његове радове карактерише компаративни приступ, тј. упоредно анализирање података из различитих земаља. Експерт је у области статистичке анализе података и методологије истраживања јавног мњења.

Чланство у професионалним организацијама

  • Социолошко научно друштво Србије
  • Удружење за политичке науке Србије

Стипендије, грантови

  • 2012–2013. „Хармонизација српских изборних студија у циљу придруживања COST акцији Прави европски гласач“. Грант за истраживање из Регионалног програма за промоцију истраживања на Западном Балкану Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans).
  • 2010. грант Холандске организације за научна истраживања (НWО) бр. 471-09-003 (Развојни пројекат Европског друштвеног истраживања #2: Имплементација панел компоненте).

Педагошки рад

  • На Одсеку за психологију Универзитета у Новом Саду, током 2008. године је предавао предмете Социјална психологија и Политичка психологија
  • На Програму за студије национализма (CEU, Будимпешта), држао је курс под називом Nationalism, national identity, national feeling, у својству гостујућег предавача
  • На Универзитету Твенте (Холандија), самостално и у сарадњи с колегама држао је курсеве из методологије научног истраживања, и на тему истраживања јавног мњења.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content