Поља истраживања

Mеђународно кретање капитала; стране директне инвестиције; прекогранични мерџери и аквизиције; институционално окружење земаља у транзицији.

Садашња истраживања

Зелена транзиција; климатске промене; одрживи развој; стране директне инвестиције; квалитет институционалног уређења

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2017.

Основне студије завршила је 2008. године на Економском факултету, Универзитета у Нишу са просечном оценом 9,94. Проглашена је за најбољег студента прве, друге, треће и четврте године, као и за најбољег дипломираног економисту Економског факултета у Нишу школске 2008/2009. године. Добитница је Сребрног знака поводом Дана Универзитета за изузетне академске резултате, као најбољи дипломирани студент за поље друштвено-хуманистичких наука.

На мастер студијама Економског факултета, Универзитета у Београду, на смеру „Економска политика и развој” положила је све испите са просечном оценом 9,67, и децембра 2010. године одбранила завршни (мастер) рад на тему: „Глобална финансијска криза и поуке за Србију”.

Докторске студије на Економско-пословном факултету у Марибору на студијском програму „Економске и пословне науке” уписала је 2011. године. Просечна оцена остварена на докторским студијама износи 9,75.

Докторску дисертацију под насловом „Institutional Setting as a Determinant of Economic Effects of Cross-border Mergers and Acquisitions in European Transition Countries” одбранила је 2017. године. Поседује одлично знање енглеског и руског језика. Ауторка је више од 50 научних радова у домаћим и страним публикацијама.

Стипендије, грантови

  • Стипендија Доситеја Фонда за младе таленте Републике Србије
  • Стипендија Министарства просвете Републике Србије
  • Стипендија Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије
  • Стипендија Града Ниша за талентоване студенте
  • Стипендија Општине Медијана
  • Стипендија Удружења менаџера Словеније
  • Стипендија компаније Philip Morris – програм Партнерство за образовање и развој заједнице
  • Стипендија ЕФГ банке – програм „Инвестирамо у европске вредности”

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content