Маријана Максимовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

постдокторске студије, 2020.

Поља истраживања

Међународни менаџмент људских ресурса, економски развој и незапосленост, предузетништво, пословна култура, међународни бизнис, образовање, евроинтеграције Србије, јапанска организација рада

Садашња истраживања

Управљање људским ресурсима у међународном контексту, тржиште рада, јапанска економија и филозофија рада, економска дипломатија, одрживи развој и људски ресурси

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2003.

Маријана Максимовић је докторирала 2003. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Током 2019/2020 завршила је постдокторске међународне истраживачке студије у области економске дипломатије на Универзитету за мир, основаног од Уједињених нација при Европском центру за мир и развој.

Током 1997/1998. године положила је Државни испит за рад у огранима државне управе Републике Србије 1998. године. У Институту економских наука радила је од 2003. до 2006. године. Од октобра 2006. до данас запослена је у Институту друштвених наука, у Центру за економска истраживања.

Др Максимовић је радила као истраживач на научним пројектима националног значаја. Поред тога, кандидаткиња је радила на изради докумената Републичког завода за развој Републике Србије „Стратегија развоја Србије до 2010. са визијом до 2020“ и „Економска политика за 1998. годину“. Има објављене три научне монографије.

Маријана Максимовић објавила је више научних радова из области: менаџмента квалитета, међународног управљања људским ресурсима, економског развоја и запошљавања, обрaзовања и менаџмента људским ресурсима, као и предузетништва и одрживог развоја. Кандидаткиња је активно учествовала на великом броју научних и стручних скупова из домена људских ресурса, квалитета, проблема запослености у економској науци.

Чланство у професионалним организацијама

  • Научно друштво економиста Србије
  • Друштво економиста Београда

Педагошки рад

  • 2006. предавала по позиву на специјалистичким студијама Медицинског факултета у Универзитета у Београду
  • 2005/2006 предавала на Београдској банкарској академији

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији

РТС, „Узори за опонашање“ 5. 5. 2023.

Унесите појам претраге
Skip to content