Ранко Совиљ

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2016.

Члан Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача ИДН-а

Поља истраживања

Привредно право; берзанско право; банкарско право; право финансијских тржишта; здравствено (медицинско) право

Садашња истраживања

Берзанско право; правни статус инвестиционих друштава; зелени финансијски инструменти; тржиште дигиталне имовине (криптовалуте)

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2016.

По завршетку основних студија на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године (просечна оцена 9.29), где је током студија више пута био награђиван похвалницама за одличан успех и био стипендиста Министарства просвете Републике Србије, Ранко Совиљ уписао је мастер студије на пословноправном смеру (ментор проф. Небојша Јовановић). По завршетку мастер студија 2010. (просечна оцена 9.50), уписује докторске студије на истом факултету, а 2016. године стиче звање доктора правних наука, грађанскоправна научна област, пословноправни модул (ментор проф. Небојша Јовановић).

Као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја током 2011. године учествује на пројекту „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније“. Године 2016. почиње да ради у Институту друштвених наука, у Центру за правна истраживања. Године 2019. изабран је у звање научног сарадника.

До сада је објавио око 50 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова. Учествовао је као члан тима у пројектима ресорног Министарства, као и у пројектима које је финансирала Европска унија. Такође, био је ангажован у спровођењу пројеката јавних политика финансираних од стране међународних организација и невладиног сектора. Завршио је курс из енглеског језика намењен правницима – International Legal English Certificate – ILEC. У раду се осим енглеског служи руским и шпанским језиком.         

Чланство у професионалним организацијама

  • Удружење за медицинско и здравствено право Србије – СУПРАМ
  • Удружење правника у привреди Србије

Стипендије, грантови

  • Стипендија Министарства просвете РС током основних студија
  • Стипендија Министарства науке и технолошког развоја РС

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content