Софија Николић Попадић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2021. Правни факултет Универзитета у Београду

Заменица управнице Центра за правна истраживања

Чланица Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача ИДН-а

Поља истраживања

Грађанско право; стварно право; пољопривредно право; право у просторном планирању; климатске промене; медицинско право.

Садашња истраживања

Право својине на пољопривредном земљишту; климатске промене и пољопривредна производња – правни аспекти; климатске промене и здравље становништва – правни аспекти.

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2021, Правни факултет Универзитета у Београду.

Као студент основних студија на Правном факултету Универзитета у Новом Саду два пута је награђивана за постигнут успех током студирања. Током основних студија зимски семестар школске 2009/2010. године завршила је на Правном факултету Универзитета у Салцбургу, Аустрија, а зимски семестар школске 2010/2011. године на Правном факултету Универзитета у Бечу, као добитник стипендије „University of Vienna: Human Resources Development Program for selected SEE Universities“. Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду је завршила 2014. године одбранивши мастер рад на тему „Евиденција непокретности у југоисточној Европи – упоредноправни приказ“. Године 2012. године била је на пракси у Суду правде Европске уније у Луксембургу у оквиру приправничког програма у кабинету генералног правобраниоца проф. Верице Трстењак.

Након уписаних докторских студија радила је на Правном факултету Универзитета у Београду као демонстратор за предмете Грађанско право – општи део и Стварно право у зимском семестру школске 2016/2017. и 2017/2018. године. Била је 2017. истраживач сарадник на Правном факултету Универзитета у Бремену (Немачка). Као гостујући предавач на Правном факутету Универзитета у Бремену од 2017. године је држала предавања и вежбе из предмета „Introduction to the Methodology and the Concept of Private Law in Serbia“ i „Serbian Contract Law“.

Добитник је стипендија за истраживачке боравке у иностранству. У марту 2017. године је провела месец дана на Универзитету у Кембриџу (University of Cambridge) где је спровела истраживање као добитник стипендије „The British Scholarship Trust.“ Године 2018. боравила је на Швајцарском институту за упоредно право у Лозани као добитник стипендије „van Calker Scholarship“.

Докторску дисертацију на тему „Право својине на пољопривредном земљишту“ je одбранила са одликом 2021. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од новембра 2014. године је члан Међународне академске асоцијације за просторно планирање, право и својинске односе. У фебруару 2020. године је изабрана за координатора студената докторских студија у оквиру ове асоцијације.

Чланство у професионалним организацијама

  • Међународна академска асоцијација за просторно планирање, право и својинске односе (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights)

Стипендије, грантови

  • Добитница стипендије University of Vienna: Human Resources Development Program for selected SEE Universities за студијски боравак током зимског семестра школске 2010/2011. на Правном факултету Универзитета у Бечу на Институту за европско, међународно и упоредно право
  • Добитница стипендије The British Scholarship Trust за истраживачки боравак на Универзитету у Кембриџу 2017.
  • Добитница стипендије van Calker Scholarship за истраживачки боравак на Швајцарском институту за упоредно право у Лозани 2018.

Педагошки рад

  • Правни факултет Универзитета у Београду,  демонстратор у зимским семестрима школске 2016/2017. и 2017/2018. године
  • Правни факултет Универзитета у Бремену (Немачка) 2017.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content