Марко Гаљак

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2022.

Поља истраживања

Демографија; јавно здравље; етика; филантропија; вештачка интелигенција; рачунарство у друштвеним наукама

Садашња истраживања

Вештачка интелигенција у Србији; зелена транзиција у Србији

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2022.

Марко Гаљак је рођен у Смедереву где је завршио основну школу и гимназију. У трећем разреду средње школе са својим вршњацима основао је омладинску невладину организацију „Мреже креативне омладине – ЕИДОС“ чији је циљ унапређење положаја младих у локалној заједници кроз програме неформалног образовања и јачање њиховог утицаја на процес доношења одлука.

Након гимназије уписао је Географски факултет у Београду, смер демографија. Дипломски рад под називом „Однос државе према демографском развоју – пример Сједињених Америчких Држава“ одбранио је у марту 2011. Две године након завршетка основних студија, кроз своју невладину организацију радио је на различитим пројектима едукације омладине.

Мастер студије демографије на Географском факултету у Београду уписао је 2013. и завршио их одбраном мастер рада „Морталитет у Србији и Европској унији – компаративна анализа“ у октобру 2014. Те године, његов мастер рад награђен је као најбољи мастер рад на студијској групи.

Исте године уписао је докторске студије на Географском факултету. Током школске 2014/2015 као демонстратор држао је вежбе студентима студијског програма Туризмологије из два предмета, Пословна статистика и Рачунарство.

Након завршене прве године докторских студија уписао је додатне мастер студије Рачунарство у друштвеним наукама при Универзитету у Београду. Током 2016. паралелно је похађао докторске и мастер студије које је завршио с просечном оценом 10.

У јануару 2017. стиче другу мастер диплому завршним радом под насловом: „Примена програмског језика Р у рачунарској анализи друштвених мрежа – Пример избора у Србији 2016.“.

Марко Гаљак запослио се 2017. као научник података (Data Scientist) у Фондацији Каталист. Од јула 2018. ради у Институту друштвених наука као истраживач сарадник. Одбранио је докторску дисертацију под насловом „Превремени морталитет у Србији“ на Географском факултету Универзитета у Београду 2022. године. Од априла 2023. године ради у Институту друштвених наука као научни сарадник.

Чланство у професионалним организацијама

  • Друштво демографа Србије
  • Европско мрежа истраживача филантропије

Стипендије, грантови

  • 2021–2022. „Предупредимо“, Фондација за отворено друштво, Србија
  • 2022–2023. „Алтернативни извори енергије у Србији? – ‘да, али не у мом дворишту!’, Фондација за отворено друштво, Србија

Педагошки рад

  • 2014 – 2015 демонстратор, Географски факултет Универзитета у Београду

Најважније публикације

Личне стране

https://galjak.com

Унесите појам претраге
Skip to content