Веселин Митровић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2023.

Уредник едиције Зборници

Члан Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача ИДН-а

Поља истраживања

Социологија; биоетика; студије катастрофа

Садашња истраживања

Етика у деменцији (СА 21137 Ethics in Dementia); религиозност и ИВФ

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2018/23.

Веселин (Лука) Митровић је завршио Филозофски факултет, Универзитета у Београду, где је 2011. године докторирао са тезом: „Друштвени аспекти ‘побољшања’ људских бића у оквиру нових био-технолошких истраживања” (Ментор проф. емеритус Марија Богдановић).

Године 2018. изабран је у звање виши научни сарадник на Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета, Универзитета у Београду.

Током 2020. године вршио је дужност директора Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду.

Поред ангажовања на националним пројектима које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ангажован је као члан Управљачког комитета COST Action CA 21137 Ethics in Dementia од 2022. године и руководилац Националног истраживачког тима Етика у деменцији.

Од 2016. до 2021. године и на међународном пројекту COST Action, CA15105 “European Medicines Shortages Research Network-addressing supply problems to patients (Medicines Shortages)”. Од 2012. до 2016. године био је ангажован на међународном пројекту COST Action IS1201 „Disaster Bioethics“. COST Action пројекте финансира Европска Унија.

Поред бројних стручних чланака и учешћа на конференцијама објавио је и четири научне монографије.

Митровић је рецензент у бројним стручним часописима.

По позиву је предавао на универзитетима и факултетима у земљи и иностранству. Коорганизатор је неколико међународних научних скупова.

Чланство у професионалним организацијама

  • Српско социолошко друштво
  • Међународни форум предавача етике при УНЕСКО (IFT UNESCO)
  • Члан управног одбора УНЕСКО катедре за биоетику. Јединица за Србију (од 2011. до 2016. године)

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content