Марко Миленковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2014

Поља истраживања

Право ЕУ; европске интеграције; управно право; здравствено право; еколошко право.

Садашња истраживања

“Serbian intangible cultural heritage in the Western Balkans: Perils and prospects of inclusive research and safeguarding” (SICHWEB Фонд за науку Републике Србије)

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2014.

Марко Миленковић се у истраживањима бави правним реформама у контексту европских интеграција, политиком кондиционалности и реформом јавне управе. У својим радовима такође се бавио и актуелном питањима контроле државне помоћи и заштите животне средине.

У докторској дисертацији обрадио је тему положаја и улоге јавних агенција у заштити животне средине а нарочито се бавио питањем доношења одлука од стране експертских тела. Објавио је више радова у часописима и зборницима међународног значаја и водећим часописима националног значаја у областима у којима врши истраживања. Учествовао је на већем броју научних и стручних скупова.

Као гостујући истраживач боравио је на Универзитету у Болоњи – „International Research Centre on European Law” и у институту Europa Kolleg Hamburg – Institute for European Integration. Био је ангажован на већем броју консултантских и пројеката невладиног сектора. Програмски је секретар Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије СУПРАМ.

Чланство у професионалним организацијама

  • University Association for Contemporary European Studies (UACES)
  • The International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR)
  • Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије СУПРАМ

Стипендије, грантови

  • 2015–2016. стипендија Еразмус за постдокторски боравак на Универзитету у Болоњи
  • 2015. стипендија за гостујућа истраживања на Еуропа Kоллег Хамбург, Немачка служба за академску размену (DAAD)
  • 2012–2013. стипендија Еразмус mундус за размену доктората на Универзитету у Болоњи
  • 2010–2011. cтипендија за докторске студије на Универзитету у Београду, Министарство просвете и науке Републике Србије
  • 2008–2009. стипендија OSI/FCO Chevening за постдипломске студије на Универзитету у Kембриџу

Педагошки рад

  • Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content