ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

13. јун 2018.

У организацији Покрајинског заштитника грађана, др Зорица Мршевић научна саветница Института друштвених наука, одржала је 12. јуна 2018. јавно предавање о фемициду на новосадском Факултету за привреду и правосуђе. Истакла је да је фемицид убиство жена и девојака због њихове родне припадности, зато што су жене, што се дешава као резултат родне неједнакости, дискриминације и економске немоћи жена у породици или заједници.

НОВО ИЗДАЊЕ

Social Culture : reevaluating the Paradigm / Ljubomir Hristić. - Belgrade : Institute of social sciences, 2018
ISBN 978-86-7093-206-7

НОВО ИЗДАЊЕ

Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine / Nada G. Novaković. - Beograd : Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Europe : Institut društvenih nauka, 2017
ISBN 978-86-88745-30-7

8. јун 2018.

Др Зорица Мршевић, научна саветница ИДН, учествовала је на међународној научној конференцији "Друштвене девијације – Не насиљу – јединствен друштвени одговор" која је одржана у Бањалуци у организацији универзитетског Центра модерних знања. Са коауторком мр Светланом Јанковић презентирала је 25. маја заједнички рад на тему "Инклузивна безбедност као начин смањења ризика од катастрофа и пратећег насиља". Ауторке су истакле да је инклузивна безбедност концепт диверсификованог укључивања пре свега жена али и других друштвених групација у сектор безбедности ради смањења рањивости и ризика друштва од катастрофа, како би се избегли или органичили неповољни утицаји и опасности проузроковани природним појавама.

7. јун 2018.

Проф. др Александар Бошковић је учествовао на 12. међународној конференцији IACM (International Association for Comparative Mythology) на Тохоку универзитету у Сендаију (Јапан), где је 2. јуна одржао предавање на тему "Митови и политика код Маја класичног периода: стварање и уништавање света".

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници