Ивана Остојић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2022.

Заменица управника Центра за економска истраживања

Поља истраживања

Зелена економија; одрживи економски раст; зелено финансирање; финансијске институције

Садашња истраживања

Економија животне средине; aнализа предности по остварење циљева одрживог развоја које доноси улазак у процес зелене транзиције

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2022.

Ивана Остојић је основне студије завршила на Економском факултету Универзитета у Београду (смер Финансије, банкарство и осигурање) 2009. године са просечном оценом 9,39. Мастер студије је завршила 2011. године на истом факултету (модул: Пословно управљање: Маркетинг менаџмент) са просечном оценом 9,44 и одбранила мастер тезу: „Брендирање у модној индустрији Србије“. Докторску дисертацију под насловом „Улога развојних финансијских институција у подршци одрживом развоју“ одбранила је 2022. године.

Члан је програмских и организационих одбора више домаћих и међународних научних конференција. Аутор је око 40 научних радова и у истраживањима примењује економетријску анализу као основу за доношење економских закључака и препорука.

Била ја ангажована на следећим пројектима:

1) „Повећање извоза кроз креирање ланаца вредности у индустрији прераде воћа и поврћа“ који је реализован у сарадњи са Привредном комором Србије и подржан од УСАИД-а.

2) „Истраживање економских, социодемографских и јавно мнењских аспеката изградње хидроелектрана на Лиму, Бродарево 1 и Бродарево 2 na razvoj Пријепоља и  околине”.

3) “Land Value Evaluation for Optimization Technology Research B.V. Company, Amsterdam” (процене вредности земљишта на захтев компаније „Optimization Technology Research B.V.“ из Холандије).

4) „Друштвене трансформације у процесу европских интеграција– мултидисциплинарни приступ” чији је финансијер Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републикр Србије.

5) СЕЕМИГ – Управљање миграцијама и последице миграција у Југоисточној Европи – транснационалне активности ка стратегијама заснованим на документацији, стратешки пројекат финасиран у оквиру програма Европске уније за Југоисточну Европу.

Учествовала на обуци за ЕУ ​​програм Хоризон 2020 са фокусом на циркуларну економију (Horizon 2020 Project Development and Proposal Writing Training for Circular Economy) у сврху унапређења вештина потребних за припрему и управљање пројектима из програма Хоризон 2020. Учествовала у радионици из области циркуларне економије „Завиримо у БУДУЋНОСТ – Циркуларно кроз дигитално“ (A peek into the FUTURE – Going Circular through Digital).

Чланство у професионалним организацијама

  • SEMA, Српско удружење за маркетинг
  • Друштво економиста Београда

Стипендије, грантови

Стипендиста Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића током основних академских студија

 Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content