Иван Маринковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2016.

Заменик управника Центрa за демографска истраживања

Поља истраживања

Популациона динамика; морталитет становништва; демографско старење; етничка структура.

Садашња истраживања

Смртност коју је могуће избећи; морталитет током пандемије КОВИДА-19

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2016.

Иван Маринковић је рођен 1980. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Географском факултету Универзитета у Београду, Одсек за демографију, 2004. године. Последипломске студије демографије на Економском факултету Универзитета у Београду завршио је 2010. године, одбраном магистарске тезе под називом „Узроци смртности становништва Србије у периоду 1950–2006“.

Докторску дисертацију под насловом „Разлике у смртности становништва Србије по полу“ одбранио је 2016. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду и стекао титулу доктора географских наука.

Иван Маринковић је запослен од 2008. године у Центру за демографска истраживања Института друштвених наука у Београду. Звање научни сарадник је имао између 2017. и 2022. године.

Резултат досадашњег научно-истраживачког рада Ивана Маринковића представља око 50 ауторских и коауторских радова у научним часописима и зборницима радова.

Чланство у професионалним организацијама

  • Друштво демографа Србије

Стипендије, грантови

  • 2005–2008. стипендиста Министарства науке Републике Србије.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content