Сузана Игњатовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2014

Управница Центра за социолошка и антрополошка истраживања 

Чланица Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача ИДН-а

Поља истраживања

Социолошка и антрополошка теорија; квалитативна методологија; социологија породице и животног тока; род; јавна политика

Садашња истраживања

Индивидуална и друштвена релевантност религије у савременој Србији

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2014.

Сузана Игњатовић је виша научна сарадница и управница Центра за социолошка и антрополошка истраживања. Докторирала је социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 2003. до 2005. била је запослена у Министарству просвете и спорта као аналитичар образовне политике. Од 2005. запослена је у Институту друштвених наука.

Главне области интересовања су социологија породице, омладине и животног циклуса, родне студије, социолошка и антрополошка теорија. Објавила је монографију Социјални капитал, као и коауторски рад у зборнику Gender Equality in a Global Perspective (2017).

Објављивала је у међународним часописима Journal of Youth Studies, The Lancet Global Health, European Sociological Review, European Journal of Women’s Studies, Ethnos, Anthropological Notebooks. Чланица је редакције часописа Sociological Research Online. Ангажована је у евалуацији научних пројеката у оквиру програма Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions). Била је укључена у пројекат ACCTING (Horizon 2020). Рецензирала је за издавачку кућу Berghahn Books и за међународне научне часописе.

Osim projekata u okviru Instituta društvenih nauka, kao spoljašnji istraživač bila je deo projekta AdvanCing behavioural Change Through an INclusive Green deal (ACCTING). EU Horizon 2020 grant “Behavioural, social and cultural change for the Green Deal”. ESF (consortium) (2022).

Чланство у професионалним организацијама

  • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
  • Sociološko naučno društvo Srbije
  • British Sociological Association

Педагошки рад

  • 2023. Универзитет у Београду (Филозофски факултет), менторка на докторским студијама социологије.
  • 2016 Универзитет у Београду (Филозофски факултет), докторске студије социологије
  • 2012 Универзитет у Београду (Филозофски факултет), основне студије антропологије
  • 2006 Универзитет у Београду (Филозофски факултет), основне студије социологије

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content