Поља истраживања

 • Базична грана истраживања: медицинско право (облигационо право)
 • Специјалности: права пацијената, права лекара, општи део медицинског права, грађанска одговорност у медицини, репродуктивно здравље и репродуктивна права, фармацеутско право, биоетика и биоправо, здравствено право, право јавног здравља.

Садашња истраживања

Актуелности медицинског права – теорија, пракса и законодавство; Србија и реформисање института одговорности; The World Justice Project, Rule of Law Index

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2013.

Афирмисанa као руководилац научног тима који је почео деведесетих година XX века година у оквиру истраживачког рада у ИДН-а да се континуирано бави питањима развоја теорије и праксе медицинског права у Србији, по угледу на упоредно право и истраживања на том пољу у Европи и свету.

Носилац је награде за рад на фундаменталним пројектима додељене од Министарства за науку Србије. Аутор једне од првих докторских дисертација из медицинског права, одбрањене 2001. године на Правном факултету у Београду.

Руководилац првог правног пројекта подржаног од Републике Србије у области људских права и здравља – “Пацијентова права у систему здравства – Србија и Европске перспективе” (2005–2010). Један од оснивача и дугогодишњи генерални секретар Југословенског удружења за медицинско право (ЈУМП), касније Удружења за медицинско право Србије (УМПС), као и садашњи потпредседник Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ). Вишегодишњи делегат Србије на конгресима Светског удружења за Медицинско право (WAML). Члан првог сазива Етичког одбора Србије до 2014. године. Члан Уређивачког одбора Копаоничке школе природног права од децембра 2001 и стални рецензент радова за секцију „Здравље“. Носилац програма и предавач у извођењу Континуиране медицинске едукације и наставе неуроетике на Медицинском факултету у Београду.

Остварила је сарадњу у раду законодавних тела у области здравствених прописа, ауторка је скице Зојиног закона  (2015), и непосредно је учествовала у скупштинској процедури његовог усвајања; гостујући је предавач у настави медицинског права на правним факултетима у Србији и региону; ментор је на мастер и специјалистичким студијама медицине и права; доказала се у организаторским способностима за научне скупове и међународну научну сарадњу.

Чланство у професионалним организацијама

 • 2012– потпредседница Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ)
 • 2000– делегат при Светском удружењу за медицинско право (WAML)

Стипендије, грантови

 • 2001. Летња школа „Health Care Law in European perspective“, Будимпешта, ЦЕУ, Мађарска

Педагошки рад

 • 2019. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, основне студије
 • 2015. Медицински факултет Универзитета у Београду, мастер студије
 • 2013. Правни факултет Универзитета у Београду, основне студије
 • 2012. у оквиру програма подршке „East–West Bridge“, мастер студије
 • 2010–2014. Правни факултет Свеучилишта у Сплиту (Хрватска), последипломски регионални програм
 • 2010–2011. Правни факултет Универзитета у Нишу

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији

https://www.youtube.com/watch?v=D-DlLBDjaHw

https://www.youtube.com/watch?v=XTiadF5Kva8

https://www.youtube.com/watch?v=lZ9DUFDAbbE

https://www.youtube.com/watch?v=-_dCp2wXI3A

https://kopaonikschool.org/tim/

http://www.zenskavlada.org.rs/show.do?id=93

https://www.instagram.com/p/CHp07F6p7cc/

 

Унесите појам претраге
Skip to content