Књиге сажетака

RELIGIONS, IDENTITIES, POLICIES
(POINTS OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE)

International  Conference, Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2020
Book of Abstracts

Editor Mirko Blagojević

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020
ISBN 978-86-7093-231-9

KSENIJA ATANASIJEVIĆ: O MENI ĆE GOVORITI MOJA DELA

Naučni skup, 2 oktobar 2019.
Knjiga sažetaka

Urednici Zorica Mršević i Marko Jovanović

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019 
ISBN 978-86-7093-222-7


SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI

III Okrugli sto, 1. novembar 2019. 
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019 
ISBN 978-86-7093-224-1


AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA: TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO

Beograd, Institut društvenih nauka, 2019 
ISBN 978-86-7093-217-3


ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА 2019.
КЊИГА САЖЕТАКА

Београд, Институт друштвених наука, 2019 
ISBN 978-86-7093-216-6


SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI

Okrugli sto, 2. novembar 2018. 
Knjiga sažetaka

Hajrija Mujović, urednica 

Beograd, Institut društvenih nauka, 2018
ISBN 978-86-7093-211-1


ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Београд: Институт друштвених наука, 2018
ISBN 978-86-7093-210-4


ПОРУКЕ ДЕМОГРАФА КРЕАТОРИМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СРБИЈИ

Округли сто, 14. новембар 2017.
Књига сажетака 

Уреднице Мирјана Рашевић, Мирјана Девеџић и Јелена Јовановић

Београд, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-195-4


СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

Округли сто, 3. новембар 2017. 
Књига сажетака

Марко Миленковић, уредник

Београд, Институт друштвених наука, Центар за правна истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-194-7


ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ XXI ВЕКА ЗА ИДЕНТИТЕТ И ДОСТОЈАНСТВО ЛИЧНОСТИ

Округли сто, 27. октобар 2017.
Књига сажетака  

Уредници Маринко Лолић и Наталија Мићуновић

Београд, Институт друштвених наука, Одељење за филозофију,  2017
ISBN 978-86-7093-193-0


РЕГИОН И ЕВРОПА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ПРОМЕНА

Округли сто, 14. октобар 2017.
Kњига сажетака 

Уреднице Лилијана Чичкарић  и Нада Новаковић 

Београд, Институт друштвених наука, Центар за социолошка и антрополошка истраживања, 2017 
ISBN 978-86-7093-191-6


ПРОБЛЕМИ НА ТРЖИШТУ РАДА, СИРОМАШТВО И ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ

Округли сто, 4. октобар 2017. 
Књига сажетака  

Ивана Остојић, уредница   

Београд, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 2017   
ISBN 978-86-7093-189-3