Зборници

НАСИЉЕ И МИ: МЕДИЈИ О НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА

Београд, Институт друштвених наука, 2019.


СУДСКОМЕДИЦИНСКА ВЕШТАЧЕЊА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

У СУСРЕТ РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОПУЛАЦИЈИ У СРБИЈИ

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

ГЕНЕТИЧКИ И ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ ОСНОВИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

ISBN 978-86-7093-210-4

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

Округли сто, 2. новембар 2018.

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

ISBN 978-86-7093-211-1

MULTICULTURALISM IN PUBLIC POLICIES

priredili

Горан Башић , Mitja Žagar, Siniša Tatalović

Belgrade, Institute of Social Sciences, Academic Network for Cooperation in South East Europe Ljubljana, Institute for Ethnic Studies Zagreb, Center for International and Security Studies of Faculty of Political Sciences, 2018

MULTICULTURALISM IN PUBLIC POLICIES

Приредили

Горан Башић , Митја Жагар, Синиша Таталовић

Belgrade, Institute of Social Sciences, Academic Network for Cooperation in South East Europe Ljubljana, Institute for Ethnic Studies Zagreb, Center for International and Security Studies of Faculty of Political Sciences, 2018

ПРЕДУЗЕТНИШТВО ВС. РЕНТИЈЕРСТВО

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

АНДРИЈА КРЕШИЋ У СВОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ

Приредио

Божидар Јакшић

Београд, Институт друштвених наука, 2018.

КА БОЉОЈ ДЕМОГРАФСКОЈ БУДУЋНОСТИ СРБИЈЕ

Приредили

Мирјана Рашевић , Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић

Београд, Српска академија наука и уметности, Институт друштвених наука, 2018.

КА ЕВРОПСКОМ ДРУШТВУ: ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2018. 


Унесите појам претраге
Skip to content