Владимир Милисављевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2005.

Поља истраживања

Историја филозофије; политичка филозофија; епистемологија

Садашња истраживања

Теорија субјективности; теорија суверености

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2005.

Владимир Милисављевић (1966) је научни саветник (научна област филозофија) на Институту друштвених наука у Београду. Дипломирао (1990), магистрирао (1996) и докторирао (2005) филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Предаје на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву (Катедра за филозофију).

Његове главне области интересовања су Кант и немачки идеализам, античка филозофија, епистемологија, политичка филозофија, савремена француска и немачка филозофија (Делез, Дерида, Шмит, Бењамин, Хенрих) и рана модерна филозофија (Хобс).

Написао је три монографије о Хегелу и класичној немачкој филозофији: Идентитет и рефлексија: проблем самосвести у Хегеловој филозофији (2006), Снага егзистенције: теорија норме код Канта и Хегела (2010), Хегелово одређење идеализма (2022), једну монографију о античкој култури и филозофији Када су људи ницали из земље: аутохтоност у говору античке Грчке (2016), књигу Средства за непознате циљеве: пет студија о науци и универзитету (2022) као и више десетина научних чланака, од којих су неки објављени у међународним зборницима и часописима. Приредио је шест тематских зборника о проблемима филозофије и друштвене теорије.

Чланство у професионалним организацијама

 • Српско филозофско друштво, Београд
 • Gruppe Phänomenologie, Беч, Аустрија
 • Agence Universitaire de la Francophonie, Montréal, Canada
 • Филозофско друштво „Логос“, Пале, Босна и Херцеговина

Стипендије, грантови

 • 1988–1992. Стипендија Републичке Фондације за унапређење научног и уметничког подмлатка
 • 1991–1992. Стипендија Sasakawa фондације (DEA Paris X – Nanterre)
 • 2011/2012. 2012/2013, истраживачка и предавачка стипендија Европске уније (Europhilosophie Toulouse II – Le Mirail)

Педагошки рад

 • 1992–2006. семинари и предавања na Филозофскoм факултету Универзитета у Новом Саду, Одсек за филозофију
 • 2007–2023. семинари и предавања na Филозофскoм факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Катедра за филозофију
 • 2010/2011. предавања на течају Master Europhilosophie, Université Toulouse II – Le Mirail, „Philosophies allemande et française dans l’epace européen“, Théorie de la norme chez Kant et Hegel
 • 2012–2013. предавања на течају Master Europhilosophie, Université Toulouse II – Le Mirail

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content