Владимир Никитовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2009.

Управник Центра

Главни уредник часописа Становништво

Поља истраживања

Пројекције популационе динамике; фертилитет становништва; миграције становништва; популациона политика; просторни аспекти демографских појава и процеса

Садашња истраживања

  • Пружање подршке Републичком заводу за статистику Србије у унапређењу прикупљања и процене података у складу са активностима дефинисаним Политиком економских миграција Србије и политиком запошљавања и развој мапе пута за спровођење истраживања о међународним миграцијама.
  • Израда развојне демографске стратегије до 2040. године у оквиру студије за Просторни план Републике Северне Македоније

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2009.

Владимир Никитовић је академско образовање стекао на Универзитету у Београду. Демографију је докторирао на Економском факултету (2009), магистрирао на Географском, док је географију дипломирао на Природно-математичком факултету. Његово истраживачко интересовање усмерено је на пројекције популационе динамике, фертилитет, миграције, популациону политику и просторне аспекте демографских појава и процеса.

Никитовић је истраживачку каријеру почео 1999. године у Географском институту „Јован Цвијић” САНУ-a, да би 2005. прешао у Институт друштвених наука.

Од 2011. године, главни је уредник Становништва – једног од најстаријих демографских часописа на свету. Гостујући предавач био је на Београдској отвореној школи до 2012. године, а предавања по позиву држи на Економском факултету Универзитета у Београду. Његове публикације, које обухватају велики број радова у часописима, као и шест монографија из области демографије, цитиране су у врхунским међународним часописима и монографијама водећих светских издавача.

Био је ангажован као руководилац, национални консултант, тематски експерт и ментор на 15 домаћих и sedam међународних пројеката финансираних од стране Европске комисије, УНДП, УНФПА, Међународног комитета Црвеног крста, Међународне организације за миграције и Немачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ).

Никитовић од 2009. године доприноси креирању националних стратегија и стратешких докумената у области демографије и просторног развоја. Био је инструктор у Кабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику на темама миграција и демографских перспектива и евалуатор билатералних научних и технолошких пројеката сарадње које подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2003. године, Никитовић је веома активан у јавном животу Србије и ширег региона, кроз дебате, ауторске текстове и интервјуе у најзначајнијим медијима, у циљу подизања свести о савременој улози популационог фактора у развоју друштва.

Члан је Одбора за проучавање становништва Српске академије наука и уметности.

Од 2023. године, уредник је кварталног билтена Демографски преглед, намењеног доносиоцима одлука који издаје Министарство за бригу о породици и демографију у сарадњи са Центром за демографска истраживања.

Чланство у професионалним организацијама

  • Европско удружење за проучавање становништва (EAPS)
  • Друштво демографа Србије

Педагошки рад

  • Гостујући предавач на Економском факултету Универзитета у Београду
  • Коментор на докторским дисертацијама у земљи и иностранству

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији

Demograf: Od 1975. broj ljudi na Zemlji rastao za milijardu na svakih 12 godina

Sve sumnje, nedoumice i dileme u vezi sa rezultatima popisa

U Srbiji u 2021. umrlo najviše ljudi od Drugog svetskog rata – šta kaže demograf

Getting older: Demographic challenges in South East Europe, St. Anthony’s College, University of Oxford

Venerdi Repubblica: Balcani, la fuga dei migranti della ex Jugoslavia, 13 March 2023

Pravi ugao: Vladimir Nikitović – 10.10.2022.

Demograf Nikitović o smanjenju broja stanovnika u Srbiji: Iako je tačno da zemlju napušta značajan broj građana, zanemaruje se nekoliko aspekata

Demograf Vladimir Nikitović: Emancipacija muškarca kasni za emancipacijom žena

Kako da nas bude više – viši životni standard i siguran posao za mame važni faktori

(Re)konstrukcija: Da li vlast vodi populacionu ili populističku politiku?

The Economist: The Balkans are getting short of people, 20 August 2020

Demograf Nikitović za Marker: Negativni demografski trendovi posledica neravnomernog regionalnog razvoja

Унесите појам претраге
Skip to content