Зорица Мршевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

Докторат, 1986. Правни факултет, Универзитет у Београду

Правосудни испит, 1983. Министарство правде Републике Србије

Магистратура, 1983. Правни факултет Универзит у Београду

Диплома 1977. Правни факултет Универзитет у Београду

Интересовањa:

  • Криминологија, Кривичнопроцесно право, Кривично право, Пенологија и Теорија насиља
  • Теорија рода и Људска права маргинализованих, вишеструко дискриминисаних група

Руководила институтским пројектима:

“Усаглашеност права на јавно окупљање са стандардима ОЕБС-а” у оквиру пројекта “Самопроцена обавеза Председништва ОЕБС-ових димензија у Републици Србији”који је финансиран од стране Министарства иностраних послова, носилац: Институт друштвених наука, 2015.

“Демократски модели унапређивања друштвене кохезије, толеранције, људских права и привредног развитка у политичким и институционалним процесима европских интеграција у Србији”, пројекат финансиран од стране Министарства науке, носилац: Институт друштвених наука, 2005-2010.

Учествовала у институтским пројектима:

“Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ”, подржан од стране Министарства за науку и технолошки развој, носилац: Институт друштвених наука, 2011-6, бр. ИИИ 47010
“Транзиција друштва и привреде Србије у процесу глобализације и регионализације: правци промена и апликативни модели”, подржан од стране Министарства науке, носилац: Институт друштвених наука, 2001-2005, бр. 1800

Биографија:

Била заменица Заштитника грађана Републике Србије за родну равноправност и права особа са инвалидитетом у периоду од 2008. до почетка 2011. године.

Професорка на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду пет година, од 2008 до 2013 где је предавала Кривичнопроцесно право, Криминологију, Феноменологију насиља и Студије рода.

Као гостујући професор годину дана на Универзитету у Ајови (САД) 1996/97 предавала је Comparative feminist jurisprudence, на Централно-европском универзитету у Будимпешти три академске године од 2001 до 2004, и на Роса Мајредер Колеџу у Бечу једне школске године 2004. предавала je Теорију насиља и женска људска права.

Била програмска руководитељка британске хуманитарне организације ОКСФАМ канцеларија у Београду где је руководила регионалним пројектима женских организација до 2001

Саветница Мисије ОЕБС-а у Србији за питања родне равноправности од 2001. до 2008. године.

Од 1999 ради у Институту друштвених наука у Београду у коме је 2000 стекла научно звање научног саветника

У периоду од 1979 до 1999 радила у Институту за криминолошка и социоошка истраживања у Београду где је напредовала од асистента до вишег научног сарадника.

Била је чланица Савета за родну равноправност Владе Републике Србије од 2011 до 2014, а од 2012 до 2014 тесно је сарађивала са Канцеларијом за људска и мањинска права на изради Стратегије превенције и заштите од дискриминације и Акционог плана те Стратегије.

Посебно је друштвено ангажована у промоцији идеје и праксе поштовање принципа недискриминације, равноправности полова, људским правима жена и маргинализованих група, ширење знања о њима,

Сарађује са државним органима и институцијама, удружењима и организацијама које се баве промоцијом људских и политичких права и слобода.

Једна је од ауторки Модела Закона о родном идентитету, од 2012. године чланица заједничке групе Поверенице за заштиту равноправности и Заштитника грађана за праћење и анализу правног положаја транс* особа, а сада чланица стручне правне групе Гејтена

Чланство у професионалним организацијама:

  • The European Association for Gender Research, Education and Documentation is a professional organization in the field of international gender studies.
  • Виктимолошко друшто Србије
  • Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу
  • Неависна Опсерваторија за праћње насиља над женама http://zoricamrsevic.in.rs/knjige.php

 

Унесите појам претраге
Skip to content