Прeдрaг Пeтрoвић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2008.

Члан Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача ИДН-а

Поља истраживања

Међународна економија; макроекономија; економија животне средине; примењена економетрија

Садашња истраживања

Економија животне средине и примењена економетрија

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2008.

Предраг Петровић је рођен 1974. године у Ужицу, где је завршио основну и средњу школу. Економски факултет Универзитета у Београду завршио је 2000. године, где је магистрирао („Структурне промене спољне трговине у транзиционим земљама Централне и Источне Европе“, 2004) и докторирао („Спољнотрговинска неравнотежа привреде Србије као развојно ограничење“, 2008).

Запослен је као научни саветник у Институту друштвених наука. Осим тога, ангажован је као професор на предметима Основи економије, Микроекономија на основним студијама и Макроекономска анализа и Међународна економија на мастер студијама Универзитета Слобомир П у БиХ, где је изабран у звање редовни професор.

Аутор је већег броја оригиналних научних чланака у реномираним међународним часописима и националним часописима међународног значаја. Учесник је већег броја домаћих и међународних научних конференција. Редовни је рецензент за више међународних часописа и националних часописа међународног значаја.

Чланство у професионалним организацијама

  • Научно друштво економиста Србије

Педагошки рад

  • Професор на основним студијама и мастер студијама Слобомир П Универзитета у БиХ.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content