Зборници

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА: ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО 3

Округли сто, 15. април 2022.

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-910679-6-0

ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У СРБИЈИ

Приредили

Горан Башић , Љубомир Максимовић

Београд, Институт друштвених наука, Српска академија наука и уметности, 2022.

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА ОД ЦРВЕНЕ АКАДЕМИЈЕ ДО ИНСТИТУЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Приредио

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

НИСКЕ СТОПЕ РАЂАЊА И РОДНЕ УЛОГЕ: ТЕОРИЈСКИ ОКВИР И ПРАКТИЧНИ ИЗАЗОВИ

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ПРАВНИ И ДРУШТВЕНИ ОДГОВОРИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – НОВИ СТРАТЕШКИ ОКВИР У СРБИЈИ

Округли сто 2. децембар 2021. Београд, онлајн

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ISBN 978-86-7093-249-4

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ 4

Округли сто, 4. новембар 2021.

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ISBN 978-86-910679-5-3

COVID-19: СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ, ИЗАЗОВИ И ПОСЛЕДИЦЕ ПАНДЕМИЈЕ

Регионална конференција 25. март 2021. Београд, онлајн

Београд, Институт друштвених наука, Друштво демографа Србије, 2021.

ISBN 978-86-7093-244-9

RESPONSES TO COVID CRISIS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: NEW FRONTIERS OF HEALTH LAW

International conference, Belgrade and online 18–19 March 2021

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2021

ISBN 978-86-7093-242-5

ПРЕДСТАВЕ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И РУСИЈИ У ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ. ЈАВНО МЊЕЊЕ СРБИЈЕ 2018 – ЈМС 2018

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

RESETTING THE LEFT IN EUROPE: CHALLENGES, ATTEMPTS AND OBSTACLES

Приредила

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2021.

КУЛТУРНА АУТОНОМИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СВЕТЛУ ЧИЊЕНИЦА

Приредили

Горан Башић , Тибор Варади, Синиша Таталовић

Београд, Институт друштвених наука, Српска академија наука и уметности, Академска мрежа за сарадњу у Југоисточној Европи, 2021.

ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР ЗА ОСНИВАЊЕ СЛУЖБИ ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

Унесите појам претраге
Skip to content