Зборници

SUSTAINABLE RECOVERY IN POST-PANDEMIC ERA: GREEN ECONOMY CHALLENGES

Edited by

Предраг Јовановић , Сања Стојковић Златановић , Бојана Наумовска, Бранимир Јовановић

Skopje, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ 5

Округли сто, 4. новембар 2022.

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-910679-7-7

ПРОМЕНЕ/CHANGES

Програм и књига сажетака

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-7093-257-9

RELIGION IN THE GLOBAL CRISIS OF LATE MODERNITY

Annual International Scientific Conference Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2022

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2022

ISBN 978-86-7093-254-8

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У СРБИЈИ – СОЦИОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА

Округли сто 1. јун 2022, Београд

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN: 978-86-7093-253-1

ТРАНЗИЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈЕ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ

Округли сто 20. мај 2022, Београд

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN: 978-86-7093-259-3

ТРАНЗИЦИЈА И ВЛАДАВИНА ПРАВА

Округли сто, 12. мај 2022, Београд

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN: 978-86-7093-252-4

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА: ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО 3

Округли сто, 15. април 2022.

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ISBN 978-86-910679-6-0

ДРУШТВЕНЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ У СРБИЈИ

Приредили

Горан Башић , Љубомир Максимовић

Београд, Институт друштвених наука, Српска академија наука и уметности, 2022.

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА ОД ЦРВЕНЕ АКАДЕМИЈЕ ДО ИНСТИТУЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Приредио

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

НИСКЕ СТОПЕ РАЂАЊА И РОДНЕ УЛОГЕ: ТЕОРИЈСКИ ОКВИР И ПРАКТИЧНИ ИЗАЗОВИ

Београд, Институт друштвених наука, 2022.

ПРАВНИ И ДРУШТВЕНИ ОДГОВОРИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – НОВИ СТРАТЕШКИ ОКВИР У СРБИЈИ

Округли сто 2. децембар 2021. Београд, онлајн

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ISBN 978-86-7093-249-4

Унесите појам претраге
Skip to content