Зборници

MONITORING MINORITY RIGHTS

Twenty-five Years of Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Edited by

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

BIHEVIORALNA EKONOMIJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

CHALLENGES OF MONITORING IN THE EUROPEAN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

International Scientific Conference on the Occasion of the 25th Anniversary of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, December 6-8

Приредио

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

SRBIJA I REFORMISANJE INSTITUTA ODGOVORNOSTI 6

Okrugli sto, 3. novembar 2023.

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

ISBN 978-86-82824-00-8

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ 6

Округли сто, 3. новембар 2023.

Београд, Институт друштвених наука, 2023

ISBN 978-86-82824-00-8

ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ – Ставови грађана и грађанки о демократској трансформацији Србије у протекле три деценије

Београд, Институт друштвених наука, 2023

PRAVNI POLOŽAJ INVESTICIONIH DRUŠTAVA NA TRŽIŠTU KAPITALA

Beograd, Institut društvenih nauka, 2023

RELIGIOUS EDUCATION AND RELIGIOSITY OF YOUNG PEOPLE

Annual International Scientific Conference Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2023

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

ISBN 978-86-7093-269-2

SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL CONSTRUCTION OF COVID-19

International Scientific Conference, 12-13 May 2023

Веселин Митровић , Naomi Zack (eds)

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2023

ISBN 978-86-7093-263-0

AKTUELNOSTI MEDICINSKOG PRAVA – TEORIJA, PRAKSA I ZAKONODAVSTVO 4

Okrugli sto, 21. april 2023.

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

ISBN 978-86-910679-8-4

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА – ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО 4

Округли сто, 21. април 2023.

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

ISBN 978-86-910679-8-4

ЖИВОТ ЗА ИДЕЈУ МИСАО И ДЕЛО ЂУРА ШУШЊИЋА

Приредио

Чедомир Чупић

Београд, Институт друштвених наука, 2023.

Унесите појам претраге
Skip to content