Зборници

CONTEMPORARY RELIGIOUS CHANGES: FROM DESECULARIZATION TO POSTSECULARIZATION

Приредили

Мирко Благојевић , Драган Тодоровић, Драгољуб Б. Ђорђевић

Niš, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš Belgrade,  Institute of Social Sciences, 2020

STRATEGIC STREAMS 2019: EUROPEAN ELECTIONS AND THE FUTURE OF EUROPE

Приредили

Невен Цветићанин , Andrei Radulescu, Јово Атељевић

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020

СРБИЈА: РОД, ПОЛИТИКЕ, СТАНОВНИШТВО

Приредили

Мирјана Рашевић , Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић

Београд, Српска академија наука и уметности,  Институт друштвених наука, 2020.

ПРОМИШЉАЊА АКТУЕЛНИХ ДРУШТВЕНИХ ИЗАЗОВА:  РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2020.


КСЕНИЈА АТАНАСИЈЕВИЋ: О МЕНИ ЋЕ ГОВОРИТИ МОЈА ДЕЛА

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2020.

ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Приредили

Београд, Институт друштвених наука, 2020.


POLITICAL AND ECONOMIC SELF-CONSTITUTION: MEDIA, POLITICAL CULTURE AND DEMOCRACY

Приредили

Бојан Тодосијевић , Irina Bondarevskaya

Belgrade, Institute of Social Sciences Kyiv, Center for Personal and Social Transformations, 2020

POPULISM, STABILITOCRACY AND MULTICULTURALISM

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020

ПРАВНИ АСПЕКТИ НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ОСОБАМА

Београд, Институт друштвених наука, 2020.

ЦИКЛУС ПРЕДАВАЊА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА 2019.

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

ISBN 978-86-7093-216-6

АКТУЕЛНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ ПРАВА: ТЕОРИЈА, ПРАКСА И ЗАКОНОДАВСТВО

Округли сто, 17. април 2019.

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

ISBN 978-86-7093-217-3

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ III

Округли сто, 1. новембар 2019.

Београд, Институт друштвених наука, 2019.

ISBN 978-86-7093-224-1

Унесите појам претраге
Skip to content