Сања Стојковић Златановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат 2016.

Чланица Трансформационог тима Института друштвених наука

Поља истраживања

Радно и социјално право; aнтидискриминационо право; здравствено (медицинско) право; еколошко право и заштита здравља и безбедности на раду

Садашња истраживања

Концептуално-теоријски постулати развоја радног и социјалног права

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2016.

Сања Стојковић Златановић основне студије завршила на Правном факултету Универзитета у Београду (просечна оцена 9,45), за које време је била награђивана похвалницама Правног факултета за одличан успех у учењу и стицању знања. Добитник је и дипломе Правног факултета за постигнут запажен успех на курсу Реторике, који је завршила са оценом 10. Године 2012. са одликом одбранила је преддокторски рад, а 2016. стекла је назив доктора правних наука, јавноправна научна област, подмодул Радно и социјално право (метори – проф. Бранко Лубарда и проф. Марија Драшкић).

До сада је објавила више од 50 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима радова, као и једну монографију. Учествовала је као члан тима у пројектима ресорног Министарства, затим у пројектима које финансира Европска унија, те је и као члан тима, али и руководилац била ангажована у спровођењу пројекта јавних политика финансираних од стране развојних међународних организација и невладиног сектора.

Током 2022. године била је на краћем истраживачком боравку на Правном факултету Универзитета у Љубљани, Република Словенија у области социјалног права, с посебним фокусом на остваривање права из социјалног осигурања лица ангажованих на основу нестандрадних форми рада (супервизор – проф. Грега Стрбан). У раду се служи енглеским, шпанским и немачким језиком.

Чланство у професионалним организацијама

  • Удружење правника у привреди Србије
  • Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ)

Стипендије, грантови

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за све време трајања основних академских студија права

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content