Данило Шуковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Образовање:
Економски факултет Универзитета у Београду

 • 1994 – доктор економских наука. Докторска теза: „Реформски преображај привредног система у домену расподеле: трансформације дохотка и личних доходака у систему добити и плата”.
 • 1980 – магистар економских наука. Магистарска теза „Туризам као фактор платног биланса”.
 • 1972 – Дипломирани економиста.

Од 1980. Институт друштвених наука – Центар за економска истраживања, радио на пословима самосталног истраживача и вишег научног сарадника. Од 1972. до 1980. радио на Економском факултету у Београду на пословима секретара факултета и на пословима сарадње са привредом.

 

Области научног интересовања:

 • привредни систем,
 • тржиште,
 • транзиција,
 • економија рада,
 • економске неједнакости и сиромаштво

 

Руководилац / координатор пројеката:

 • „Својина и тржиште”, који је реализован у периоду 1991–1995. године;
 • „Тржиште и власничка трансформација”, који је реализован у периоду 1995-–2000. године;
 • „Развој стратегије приватизације у Србији”, Београд, 2001.
 • „Тржиште и нова својинска структура Србије у транзицији” од 2000–2005.

 

Из области примењених истраживања руководио је следећим пројектима:

 • „Преструктурирање југословенске црне металургије” (заједнички пројекат Института и Brittish Steela);
 • „Развој металургије обојених метала у Југославији”;
 • „Рударство и металургија гвожђа и обојених метала у Србији”;
 • „Анализа извозног потенцијала предузећа чланица Југословенске банке за међународну сарадњу”;
 • „Економске перспективе прерађивачке индустрије дрвета, целулозе и папира у Југославији”.
 • Истраживање економских, социодемографских и јавномнењских аспеката изградње хидроелектрана Бродарево I и Бродарево II.

Руководио је и пројектима приватизације и процене вредности капитала водећих и најуспешнијих предузећа у Србији, као што су Енергопројект, Техногас, Синтелон, Беочинска фабрика цемента, Цементара Нови Поповац, Апатинска пивара, Мерима, Истра итд.

Такође руководио пројектима финансијске due diligence анализе и процене вредности капитала текстилних фабрика у Србији: Нитекс, Ниш, Јавор, Ивањица, ИТИ, Ивањица, Љубиша МИодраговић, Пријепоље, Новитет, Нови Сад и Славија, Бач, 2002. године.

Унесите појам претраге
Skip to content