Зборници

ПРЕДСТАВЕ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И РУСИЈИ У ЈАВНОСТИ СРБИЈЕ. ЈАВНО МЊЕЊЕ СРБИЈЕ 2018 – ЈМС 2018

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

RESETTING THE LEFT IN EUROPE: CHALLENGES, ATTEMPTS AND OBSTACLES

Приредила

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2021.

КУЛТУРНА АУТОНОМИЈА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СВЕТЛУ ЧИЊЕНИЦА

Приредили

Горан Башић , Тибор Варади, Синиша Таталовић

Београд, Институт друштвених наука, Српска академија наука и уметности, Академска мрежа за сарадњу у Југоисточној Европи, 2021.

ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ ОКВИР ЗА ОСНИВАЊЕ СЛУЖБИ ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ДЕМОГРАФСКА АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ЈАВНОГ ЗДРАВЉА НА ТРЕНДОВЕ СМРТНОСТИ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ТРЖИШНА ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНА КУЛТУРА: НЕМАЧКА И ЈАПАН

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

ОПАЖАЊЕ И ЧУЛНА СПОЗНАЈА КОД ТОМЕ АКВИНСКОГ

Београд, Институт друштвених наука, 2021.

RELIGIONS, IDENTITIES, POLICIES (POINTS OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE)

International Conference, Srebrno jezero, Veliko Gradište, 2020

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020

ISBN 978-86-7093-231-9

ПРЕД ГЛАСАЧКОМ КУТИЈОМ: ПОЛИТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА ИЗБОРНОГ ПОНАШАЊА У СРБИЈИ

Београд, Институт друштвених наука, 2020.

CONTEMPORARY RELIGIOUS CHANGES: FROM DESECULARIZATION TO POSTSECULARIZATION

Приредили

Мирко Благојевић , Драган Тодоровић, Драгољуб Б. Ђорђевић

Niš, Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš Belgrade,  Institute of Social Sciences, 2020

STRATEGIC STREAMS 2019: EUROPEAN ELECTIONS AND THE FUTURE OF EUROPE

Приредили

Невен Цветићанин , Andrei Radulescu, Јово Атељевић

Belgrade, Institute of Social Sciences, 2020

СРБИЈА: РОД, ПОЛИТИКЕ, СТАНОВНИШТВО

Приредили

Мирјана Рашевић , Владимир С. Костић, Славица Ђукић Дејановић

Београд, Српска академија наука и уметности,  Институт друштвених наука, 2020.

Унесите појам претраге
Skip to content