Маринко Лолић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2012.

Поља истраживања

Филозофија; историја филозофије; етика; политичка филозофија; филозофија културе; феминизам; савремени медији и нове технологије.

Садашња истраживања

Кантова филозофија права, морала и политике; историја српске и југословенске праксис филозофије.

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2012.

Истраживач института за филозофију и друштвену теорију у Београду (1992–2013), а од 2014. године сарадник Института друштвених наука.

Учествовао је у истраживањима и научним пројектима и пројектима од посебног научног значаја које подржава Фонд за науку Републике Србије (из области политичке филозофије, теорије језика, филозофије културе и образовања). Излагао је на домаћим и међународним научним скуповима и одржао више јавних предавања.

Руководио је радом научних трибина и уређивао неколико водећих домаћих научних часописа (Гледишта, Филозофија и друштво, Књижевни лист). Објавио је већи број научних радова и приредио неколико књига, научних зборника и тематских бројева часописа.

Чланство у професионалним организацијама

  • Српско филозофско друштво

Педагошки рад

  • Члан комисија за избор у научна звања и одбрану докторских теза

Најважније публикације

  • Селексовић, Т. М. (1999). Филозофски списи. (М. Лолић, прир.), Београд: Рад, 1999.
Унесите појам претраге
Skip to content